Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 568/1999 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru lămpile electrice [notificată sub numărul C(1999) 2439] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31999D0568

Modificări (...)

În vigoare de la 14 august 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 27 iulie 1999
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare pentru lămpile electrice
[notificată sub numărul C(1999) 2439] (Text cu relevanță pentru SEE)
(1999/568/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind sistemul de acordare a etichetelor ecologice1, în special art. 5, alin. (1) al doilea paragraf,

(1) întrucât art. 5 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede definirea condițiilor de acordare a etichetei ecologice comunitare pe grupe de produse;

(2) întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 menționează că performanța ecologică a unui produs se evaluează în funcție de criterii specifice pentru fiecare grup de produse;

(3) întrucât, prin Decizia 95/533/CE2, Comisia a stabilit criteriile ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru lămpile cu soclu unic, care a expirat, conform art. 3, la 30 noiembrie 1998;

(4) întrucât, prin Decizia 96/337/CE3, Comisia a stabilit criteriile ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru lămpile cu soclu dublu, care a expirat, conform art. 3, la 7 mai 1999;

(5) întrucât trebuie stabilit un grup de produse care să înlocuiască grupele separate de produse constituite din lămpi cu soclu unic și lămpi cu soclu dublu;

(6) întrucât trebuie adoptată o nouă decizie care să stabilească criteriile ecologice pentru acest grup de produse, pentru a le permite producătorilor și importatorilor de lămpi să participe la sistemul de acordare a etichetei ecologice comunitare;

(7) întrucât trebuie revizuite criteriile stabilite de Deciziile 95/533/CE și 96/337/CE pentru asigurarea conformității între clasificarea eficienței energetice și Directiva Comisiei nr. 98/11/CE4 de punere în aplicare a Directivei Consiliului 92/75/CEE5 privind indicatorul de energie al lămpilor de uz casnic și pentru adaptarea condițiilor de eficiență energetică, durata medie de viață și conținutul de mercur la inovațiile tehnologice și la evoluția pieței;

(8) întrucât, conform art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interese reunite în cadrul unui forum consultativ;

(9) întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit în temeiul art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 99, 11.04.1992, p. 1.

2 JO L 302, 15.12.1995, p. 42.

3 JO L 128, 29.05.1996, p. 24.

4 JO L 71, 10.03.1998, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...