Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 554/1999 de stabilire a criteriilor ecologice de atribuire a etichetei ecologice comunitare pentru hârtia de copiator [notificată sub numărul C(1999) 2144] (Text cu relevanță SEE)
Număr celex: 31999D0554

Modificări (...)

În vigoare de la 10 august 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 19 iulie 1999
de stabilire a criteriilor ecologice de atribuire a etichetei
ecologice comunitare pentru hârtia de copiator
[notificată sub numărul C(1999) 2144] (Text cu relevanță SEE)
(1999/554/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind un sistem comunitar de atribuire a etichetei ecologice(1), în special art. 5 alin. (1) paragraful al doilea,

1. întrucât art. 5 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede că definirea condițiilor de atribuire a etichetei ecologice comunitare se face pe categorii de produse;

2. întrucât art. 10 alin. 2 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 precizează că performanțele ecologice ale unui produs sunt evaluate în funcție de criteriile specifice aplicabile categoriilor de produse;

3. întrucât prin Decizia nr. 96/457/CEE(2) Comisia a stabilit criteriile ecologice pentru atribuirea etichetei ecologice comunitare la hârtia pentru copiator, criterii care, conform art. 3 din decizia menționată anterior, nu mai sunt valabile din 16 iulie 1999;

4. întrucât trebuie revizuite modul de definire a categoriei de produse și criteriile ecologice stabilite prin Decizia 96/467/CEE, pentru a se ține seama de evoluția pieței;

5. întrucât trebuie adoptată o nouă decizie stabilind criteriile ecologice specifice care vor fi aplicate acestei categorii de produse și întrucât aceste criterii vor fi valabile timp de o nouă perioadă de trei ani după expirarea perioadei de validitate a criteriilor precedente;

6. întrucât, conform art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interes în cadrul unui forum de consultări;

7. întrucât dispozițiile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin aplicarea art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

(1) JO L 99, 11.04.1992, p 1.

(2) JO L 192, 02.08.1996, p.29.

Articolul 1

Categoria de produse "hârtie pentru copiator" (denumită mai jos "categoria de produse") este definită după cum urmează:

"foi sau role de hârtie neimprimată, de formate diferite, destinată reproducerii și putând fi utilizată pentru faxuri sau imprimante de birou. Hârtia termosensibilă și hârtia autocopiatoare sunt excluse din această categorie de produse."

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...