Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 511/1999 de reglementare tehnică comună privind cerințele de racordare aplicabile stațiilor mobile cu canale multiple HSCSD (transmisie de date cu comutarea rapidă a circuitelor) [notificată cu numărul C(1999) 2029] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31999D0511

Modificări (...)

În vigoare de la 28 iulie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 7 iulie 1999
de reglementare tehnică comună privind cerințele de racordare
aplicabile stațiilor mobile cu canale multiple HSCSD
(transmisie de date cu comutarea rapidă a circuitelor)
[notificată cu numărul C(1999) 2029]
(Text cu relevanță pentru SEE) (1999/511/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European și a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicații și echipamentele stațiilor terestre de comunicații prin satelit, inclusiv recunoașterea reciprocă a conformității acestora1, în special art. 7 alin. (2) a doua liniuță,

(1) întrucât Comisia a adoptat măsura de identificare a tipului de echipamente terminale de telecomunicații pentru care este necesară o reglementare tehnică comună, precum și declarația aferentă privind importanța acestei reglementări, conform art. 7 alin. (2) prima liniuță din Directiva 98/13/CE;

(2) întrucât este necesară adoptarea standardelor armonizate corespunzătoare sau a unei părți a acestor standarde care pun în aplicare cerințele principale de transpus în reglementări tehnice comune;

(3) întrucât pentru menținerea accesului pe piețe al fabricanților, este necesară permiterea aranjamentelor tranzitorii privind echipamentele aprobate conform reglementărilor naționale în materie de omologare;

(4) întrucât propunerea a fost prezentată comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicații (CAET), conform art. 29 alin. (2);

(5) întrucât reglementarea tehnică comună prevăzută în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului CAET,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...