Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 497/1999 de reglementare tehnică comună privind echipamentele terminale bi-modale DECT/GSM [notificată cu numărul C(1999) 2026] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31999D0497

Modificări (...)

În vigoare de la 24 iulie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 7 iulie 1999
de reglementare tehnică comună privind echipamentele
terminale bi-modale DECT/GSM
[notificată cu numărul C(1999) 2026]
(Text cu relevanță pentru SEE) (1999/497/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European și a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicații și echipamentele stațiilor terestre de comunicații prin satelit, inclusiv recunoașterea reciprocă a conformității acestora1, în special art. 7 alin. (2) a doua liniuță,

întrucât

(1) întrucât Comisia a adoptat măsura de identificare a tipului de echipamente terminale de telecomunicații pentru care este necesară o reglementare tehnică comună, precum și declarația aferentă privind importanța acestei reglementări, conform art. 7 alin. (2) prima liniuță din Directiva 98/13/CE;

(2) întrucât este necesară adoptarea standardelor armonizate corespunzătoare sau a unei părți a acestor standarde care pun în aplicare cerințele principale de transpus în reglementări tehnice comune;

(3) întrucât pentru menținerea accesului pe piețe al fabricanților, este necesară autorizarea aranjamentelor tranzitorii privind echipamentele aprobate conform reglementărilor naționale în materie de omologare;

(4) întrucât propunerea a fost prezentată comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicații (CAET) conform art. 29 alin. (2) din Directiva 98/13/CE;

(5) întrucât reglementarea tehnică comună prevăzută în prezenta decizie este conformă cu avizul CAET,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 74, 12.03.1998, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...