Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 435/1999 privind definirea acquis-ului Schengen în scopul stabilirii, în conformitate cu dispozițiile relevante din Tratatul de instituire a Comunității Europene și Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare din dispozițiile sau deciziile care constituie acquis-ul
Număr celex: 31999D0435

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 10 iulie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 20 mai 1999
privind definirea acquis-ului Schengen în scopul stabilirii, în
conformitate cu dispozițiile relevante din Tratatul de instituire a
Comunității Europene și Tratatul privind Uniunea Europeană, a
temeiului juridic pentru fiecare din dispozițiile sau deciziile care
constituie acquis-ul (1999/435/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Hotărând în conformitate cu art. 2 alin. (1) paragraful al doilea prima teză din protocolul anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul de instituire a Comunității Europene de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene (numit în continuare "Protocolul Schengen"),

(1) întrucât este necesar să se definească acquis-ul Schengen pentru a permite Consiliului să stabilească, în conformitate cu dispozițiile relevante din Tratate, temeiul juridic al fiecărei dispoziții din acquis-ul Schengen;

(2) întrucât stabilirea temeiului juridic este necesară numai pentru acele dispoziții sau decizii obligatorii formând acquis-ul Schengen care sunt încă utilizate;

(3) întrucât Consiliul trebuie prin urmare să stabilească pentru care dispoziții sau decizii care constituie acquis-ul Schengen nu este necesar să se determine un temei juridic în conformitate cu dispoziția relevantă din Tratate;

(4) întrucât concluzia că pentru anumite dispoziții ale acquis-ului Schengen nu este necesar sau oportun să determine Consiliul un temei juridic conform cu dispozițiile relevante din Tratate se poate justifica pe baza următoarelor motive:

(a) Dispoziția nu are caracter obligatoriu, iar o dispoziție asemănătoare poate fi adoptată de Consiliu numai pe baza unui instrument care nu are un temei juridic prevăzut într-unul din tratate.

(b) Trecerea timpului și/sau evenimentele au făcut dispoziția caducă.

(c) Dispoziția se referă la norme instituționale care se consideră ca fiind înlocuite de proceduri ale Uniunii Europene.

(d) Dispoziția devine fără obiect, fiind conținută în legislația existentă a Uniunii sau Comunității Europene sau într-un act juridic adoptat de toate statele membre.

(e) Dispoziția rămâne fără scop datorită acordului care urmează să se încheie cu Republica Islanda și Regatul Norvegiei în temeiul art. 6 din Protocolul Schengen.

(f) Dispoziția privește un domeniu care nu aparține nici activității Comunității, nici obiectivelor Uniunii, și astfel privește unul din acele domenii în care statele membre și-au păstrat deplina libertate de acțiune. Acest lucru include dispoziții care pot fi importante numai în scopul calculării unor drepturi pecuniare ale statelor membre interesate sau între acestea;

(5) Chiar dacă privitor la unul dintre aceste motive nu este necesar și nici nu este oportun pentru Consiliu să stabilească temeiurile juridice pentru anumite dispoziții ale acquisului Schengen, acest lucru nu are efectul de a le face redundante sau de a le lipsi de validitate juridică. Efectele juridice ale actelor încă în vigoare care au fost adoptate în temeiul unor asemenea dispoziții nu sunt afectate;

(6) Întrucât drepturile și obligațiile Danemarcei sunt reglementate de art. 3 din Protocolul de integrare a acquis-ul Schengen în cadrul Uniunii Europene și de art. 1 - 5 din Protocolul privind poziția Danemarcei,

DECIDE:

Articolul 1

1. Conform anexei la Protocolul de integrare a acquis-ul Schengen în cadrul Uniunii Europene, acquis-ul Schengen include toate actele enumerate în anexa A la prezenta decizie.

2. Acquis-ul Schengen, prevăzut în alin. (1), se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, cu excepția dispozițiilor enumerate în art. 2, precum și a dispozițiilor care, în momentul adoptării prezentei decizii, sunt clasificate drept "confidențiale" de către Comitetul Executiv Schengen.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...