Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 396/1999 privind condițiile și metodele de efectuare a investigațiilor interne pentru combaterea fraudei, a corupției și a oricăror activități ilegale care afectează interesele Comunităților [notificată cu numărul SEC(1999) 802]
Număr celex: 31999D0396

Modificări (...)

În vigoare de la 16 iunie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 2 iunie 1999
privind condițiile și metodele de efectuare a investigațiilor interne
pentru combaterea fraudei, a corupției și a oricăror activități
ilegale care afectează interesele Comunităților
[notificată cu numărul SEC(1999) 802] (1999/396/CE, CECO, Euratom)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 218,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, în special art. 16,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special art. 131,

întrucât:

(1) Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1073/19991 și Regulamentul Consiliului (Euratom) nr. 1074/19992 privind investigațiile întreprinse de Biroul European Antifraudă (denumit în continuare "Biroul") prevăd că Biroul trebuie să inițieze și să desfășoare investigații administrative în cadrul instituțiilor, organismelor, birourilor și agențiilor înființate prin Tratatul CE sau Tratatul Euratom sau în temeiul acestor tratate.

(2) Responsabilitatea Biroului, stabilită de Comisie, depășește protejarea intereselor financiare, pentru a include toate activitățile referitoare la necesitatea salvgardării intereselor comunitare împotriva comportamentelor necorespunzătoare care pot atrage declanșarea procedurilor administrative sau penale.

(3) Sfera luptei împotriva fraudei ar trebui extinsă, simultan cu o creștere a eficacității acesteia prin exploatarea expertizei existente în domeniul investigațiilor administrative.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...