Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 394/1999 privind condițiile și modalitățile de efectuare a investigațiilor interne privind prevenirea fraudei, corupției și a oricăror activități ilegale care prejudiciază interesele Comunităților
Număr celex: 31999D0394

Modificări (...)

În vigoare de la 16 iunie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 25 mai 1999
privind condițiile și modalitățile de efectuare a investigațiilor
interne privind prevenirea fraudei, corupției și a oricăror
activități ilegale care prejudiciază interesele Comunităților
(1999/394/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 207 alineatul (3),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 121 alineatul (3),

având în vedere regulamentul de procedură al Consiliului, în special articolul 21 alineatul (2),

(1) întrucât Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 19991 și Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului din 25 mai 19992 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) prevede că Oficiul este cel ce inițiază și conduce investigațiile administrative în cadrul instituțiilor, organelor și organismelor înființate prin sau pe baza Tratatelor CE sau Euratom;

(2) întrucât responsabilitatea Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă, astfel cum este stabilită de Comisie, se extinde dincolo de protejarea intereselor financiare pentru a include toate activitățile desfășurate de Oficiu în legătură cu necesitatea de protecție a intereselor Comunității împotriva conduitelor necorespunzătoare care pot da naștere la acțiuni administrative sau penale;

(3) întrucât domeniul luptei împotriva fraudei ar trebui extins și eficiența acesteia mărită prin valorificarea experienței în domeniul investigațiilor administrative;

(4) întrucât, prin urmare, pe baza autonomiei lor administrative, toate instituțiile, organele și organismele ar trebui să încredințeze Oficiului conducerea investigațiilor administrative interne pentru punerea în evidență a unor fapte grave legate de exercitarea îndatoririlor profesionale, ce pot constitui o neîndeplinire a obligațiilor funcționarilor și agenților Comunităților, astfel cum se prevede la articolele 11, 12, al doilea și al treilea paragraf, articolele 13, 14, 16 și 17, primul paragraf, din Statutul funcționarilor Comunităților Europene și al regimului aplicabil altor agenți ai Comunităților Europene (denumit în continuare "statutul"), în detrimentul intereselor acestor Comunități și susceptibilă să determine măsuri disciplinare sau, după caz, de natură penală, sau o administrare necorespunzătoare gravă, conform articolului 22 din statut, sau nerespectarea obligațiilor analoage ale membrilor, conducătorilor sau personalului instituțiilor, organelor și organismelor Comunităților care nu sunt supuși statutului sau neîndeplinirea obligațiilor impuse de dreptul comunitar membrilor Consiliului și organelor sale în contextul îndatoririlor profesionale pe care le exercită în această calitate;

(5) întrucât asemenea investigații ar trebui efectuate în condiții echivalente în toate instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Comunității; întrucât atribuirea acestei sarcini Oficiului nu ar trebui să afecteze responsabilitățile instituțiilor, organismelor, oficiilor sau agențiilor și nu ar trebui să diminueze în nici un fel protecția juridică a persoanelor în cauză;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...