Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 427/1999 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare detergenților pentru mașini de spălat vase [notificat sub numărul C(1999) 1377] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31999D0427

Modificări (...)

În vigoare de la 02 iulie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 28 mai 1999
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare detergenților pentru mașini de spălat vase
[notificat sub numărul C(1999) 1377] (Text cu relevanță pentru SEE)
(1999/427/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind sistemul de acordare a etichetei ecologice comunitare1, în special art. 5 alin. (1) al doilea paragraf,

(1) întrucât art. 5 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede definirea condițiilor pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pe grupuri de produse;

(2) întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede evaluarea performanței ecologice a unui produs prin referire la criterii specifice pentru fiecare grup de produse;

(3) întrucât art. 4 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede că eticheta ecologică comunitară nu poate fi acordată pentru produsele care sunt substanțe sau preparate clasificate ca periculoase în conformitate cu Directiva Consiliului 67/548/CEE2, modificată ultima dată de Directiva Comisiei 98/73/CE3 și Directiva Consiliului 88/379/CEE4, modificată ultima dată de Directiva Comisiei 96/65/CE5, dar poate fi acordată pentru produsele care conțin astfel de substanțe sau preparate, în măsura în care acestea respectă obiectivele sistemului de acordare a etichetei ecologice comunitare;

(4) întrucât detergenții pentru mașini de spălat vase conțin substanțe și preparate clasificate ca periculoase în conformitate cu directivele menționate anterior;

(5) întrucât criteriile ecologice stabilite de prezenta directivă includ în special praguri și punctaje care limitează la minimum conținutul de substanțe și preparate clasificate ca periculoase în detergenții cărora li se poate acorda o etichetă ecologică;

(6) întrucât detergenții care îndeplinesc aceste criterii au în consecință un impact redus asupra mediului și respectă obiectivele sistemului de acordare a etichetei ecologice comunitare;

(7) întrucât, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interese într-un for consultativ;

(8) întrucât comitetul instituit la art. 7 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 nu și-a dat avizul privind măsurile propuse într-un proiect de decizie a Comisiei;

(9) întrucât, în consecință, Comisia a propus aceste măsuri Consiliului la 27 ianuarie 1999, în conformitate cu art. 7 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92;

(10) întrucât Consiliul nu a luat nici o decizie în termen de trei luni de la data înaintării măsurilor de către Comisie;

(11) întrucât, în conformitate cu art. 7 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, respectivele măsuri ar trebui așadar adoptate de către Comisie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 99, 11.04.1992, p. 1.

2 JO 196, 16.08.1967, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...