Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 352/1999 de instituire a Oficiului european de luptă antifraudă (OLAF)
Număr celex: 31999D0352

Modificări (...)

În vigoare de la 31 mai 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 28 aprilie 1999
de instituire a Oficiului european de luptă antifraudă (OLAF)
(1999/352/CE, CECO, Euratom)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 162,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, în special art. 16,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special art. 131,

(1) întrucât instituțiile și statele membre acordă o mare importanță protejării intereselor financiare ale Comunităților și luptei antifraudă și a altor activități ilegale împotriva intereselor financiare ale Comunităților; întrucât importanța unor acțiuni în acest scop este confirmată de art. 209(a) din Tratatul CE, art. 78(i) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, art. 183(a) din Tratatul Euratom, precum și de art. 280 din Tratatul CE, așa cum este formulat de Tratatul de la Amsterdam;

(2) întrucât toate mijloacele disponibile trebuie folosite pentru a se atinge acest obiectiv, mai ales în ceea ce privește funcțiile de investigare atribuite la nivelul Comunității, iar actuala alocare și repartizare a responsabilităților la nivel național și comunitar trebuie menținute;

(3) întrucât sarcina de a face investigații administrative în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților a fost atribuită până acum Grupului operativ de coordonare a prevenirii fraudei, care a înlocuit Unitatea de coordonare a prevenirii fraudei (UCLAF);

(4) întrucât necesitatea de a spori eficacitatea luptei antifraudă și a altor activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților implică instituireq unui Oficiu european de luptă antifraudă, denumit în continuare "Oficiul", care trebuie să-și exercite atribuțiile de investigație în mod complet independent;

(5) întrucât independența directorului Oficiului și rolul Comitetului de Supraveghere, ce decurg din prezenta decizie, precum și din regulamentele CE și Euratom privind investigațiile coordonate de Oficiu, urmăresc să garanteze buna desfășurare a investigațiilor făcute de Oficiu, fără ca acestea să interfereze cu celelalte funcții ale sale, cum ar fi cele care țin de competența Comisiei, mai ales în probleme de legislație;

(6) întrucât responsabilitatea Oficiului ar trebui să cuprindă, în afară de protejarea intereselor financiare, toate activitățile care țin de protejarea intereselor Comunității față de acțiuni ilegale care pot duce la procese administrative sau penale;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...