Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 303/1999 de reglementare tehnică comună privind conectarea la rețelele telefonice publice comutate (RTPC) analogice a echipamentelor terminale care preiau telefonia vocală în cazurile justificate, pentru care adresa rețelei eventuale este asigurată prin semnalizarea de multifrecvență bitonală (DTMF) [notificată cu numărul C(1999) 874] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31999D0303

Modificări (...)

În vigoare de la 06 mai 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 12 aprilie 1999
de reglementare tehnică comună privind conectarea la rețelele
telefonice publice comutate (RTPC) analogice a echipamentelor
terminale care preiau telefonia vocală în cazurile justificate,
pentru care adresa rețelei eventuale este asigurată prin
semnalizarea de multifrecvență bitonală (DTMF) [notificată cu
numărul C(1999) 874] (Text cu relevanță pentru SEE) (1999/303/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European și a Consiliului 98/13/CE din 12 februarie 1998 privind echipamentele terminale de telecomunicații și echipamentele stațiilor terestre de comunicații prin satelit, incluzând recunoașterea reciprocă a conformității acestora1, în special art. 7 alin. (2) a doua liniuță,

(1) întrucât Decizia Consiliului 98/482/CE din 20 iulie 1998 privind reglementarea tehnică comună referitoare la exigențele de racordare pentru conectarea la rețelele telefonice publice comutate (RTPC) analogice a echipamentelor terminale (cu excepția celor care preiau telefonia vocală în cazurile justificate) pentru care adresa rețelei eventuale este asigurată prin semnalizarea de multifrecvență bitonală (DTMF)2 exclude echipamentele terminale care preiau telefonia vocală în cazurile justificate;

(2) întrucât Comisia a stabilit că echipamentele terminale care preiau telefonia vocală în cazurile justificate ar trebui să fie cuprinse într-o reglementare tehnică comună și a adoptat declarația aferentă privind această reglementare;

(3) întrucât elaborarea tehnică a standardului armonizat corespunzător este suficient de avansată pentru a considera conținutul ca prezentând doar diferențe nesemnificative față de standardele armonizate menționate în Decizia 98/482/CE; întrucât este, deci, oportună adoptarea standardului armonizat existent sub rezerva eliminării părților nesemnificative, în sensul de a dispune de o bază pentru exigențele de racordare aplicabile terminalelor care preiau telefonia vocală în cazurile justificate; întrucât acest obiectiv poate fi atins prin prezenta decizie a Comisiei, care completează Decizia 98/482/CE; întrucât în acest fel, același standard armonizat va servi drept bază pentru exigențele de racordare aplicabile tuturor tipurilor de terminale conectate la rețeaua RTPC; întrucât motivele din Directiva 98/13/CE prevăd ca exigențele esențiale să fie aplicate cu discernământ pentru a ține seama de nivelul tehnologic, precum și de imperativele economice;

(4) întrucât progresul tehnic în materie de rețele telefonice publice naționale nu a marcat nici o pauză în cursul secolului XX și, pentru că acest progres rezultă din inițiative independente, se vor menține importante diferențe tehnice între rețele;

(5) întrucât există diferențe tehnice între rețelele RTCP și întrucât cele mai importante sunt prezentate în ghidul EG 201 121 al Institutului european de standardizare pentru telecomunicații (IEST);

(6) întrucât ghidul menționat poate să conțină informații utile pentru fabricanți;

(7) întrucât organismele notificate trebuie să supravegheze, în consecință, ca fabricanții să cunoască aceste diferențe;

(8) întrucât trebuie să existe oricând posibilitatea de a aproba, pentru o perioadă tranzitorie, echipamentele terminale conform unei reglementări naționale;

(9) întrucât fabricanții trebuie să adauge o notă tuturor produselor aprobate conform prezentei decizii; întrucât fabricanții trebuie să facă o declarație de compatibilitate a rețelei; întrucât organismele notificate trebuie să supravegheze ca fabricanții să cunoască aceste obligații; întrucât organismele notificate trebuie să-și comunice declarațiile de compatibilitate a rețelei din momentul în care se acordă o aprobare conform prezentei decizii;

(10) întrucât echipamentele care intră sub incidența prezentei decizii și care au fost aprobate conform unei reglementări naționale înainte de sfârșitul perioadei tranzitorii, pot continua să fie scoase pe piața națională respectivă și să fie puse în funcțiune;

(11) întrucât reglementarea tehnică comună prevăzută în prezenta decizie este conformă cu avizul comitetului de aprobare a echipamentelor de telecomunicații (CAET).

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 74, 12.03.1998, p. 1.

2 JO L 216, 04.08.1998, p. 8.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...