Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 297/1999 de instituire a infrastructurii comunitare a informațiilor statistice referitoare la industria și piețele audiovizualului și sectoarele aferente
Număr celex: 31999D0297

Modificări (...)

În vigoare de la 05 mai 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 26 aprilie 1999
de instituire a infrastructurii comunitare a informațiilor statistice
referitoare la industria și piețele audiovizualului și
sectoarele aferente (1999/297/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 213,

având în vedere proiectul de decizie înaintat de Comisie,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

(1) întrucât, pentru a pune în aplicare politicile comunitare în industria și piețele audiovizualului și sectoarele aferente, este necesară înființarea unei infrastructuri comunitare a informațiilor statistice;

(2) întrucât Consiliul European, în special în Cartea Albă privind creșterea economică, competitivitatea și ocuparea forței de muncă, subliniază importanța economică a sectorului audiovizual și a raportului Grupului Bangemann, intitulat "Europa și societatea informațională globală - recomandări către Consiliul European", recunoaște importanța strategică a industriei programelor audiovizuale;

(3) întrucât trebuie să se organizeze o infrastructură sigură a informațiilor prin acțiuni statistice individuale;

(4) întrucât Decizia Consiliului 93/464/CEE din 22 iulie 1993 privind programul cadru de acțiuni prioritare în domeniul informațiilor statistice 1993-1997(2) a specificat că sectorul audiovizual trebuie considerat drept unul dintre sectoarele prioritare de servicii la nivel comunitar și a prevăzut înființarea unui nou sistem informațional bazat pe abordarea "economică" și statistici funcționale;

(5) întrucât anexa 1, Titlul 3 din Programul Statistic Comunitar 1998-2002(3) se referă la desfășurarea de analize privind cerințele utilizatorilor, evaluarea surselor, culegerea de date și testarea metodelor prin studii-pilot în sectorul audiovizual;

(6) întrucât aceste studii-pilot trebuie revizuite pentru a satisface cerințele utilizatorilor; întrucât această activitate trebuie întreprinsă în termen de doi ani și jumătate; întrucât rezultatele acestei revizuiri trebuie comunicate Parlamentului European și Consiliului; întrucât trebuie reduse la minim sarcinile suplimentare care revin întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) în toate etapele;

(7) întrucât acțiunile statistice individuale sunt reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 322/97 din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare(4);

(8) întrucât, în temeiul principiului subsidiarității, obiectivul acțiunilor statistice individuale propuse poate fi realizat numai printr-un instrument juridic comunitar, întrucât numai Comisia este în măsură să coordoneze armonizarea necesară a informațiilor la nivel comunitar;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...