Consiliul Comunităților Europene

Decizia nr. 280/1999 privind o procedură comunitară de informare și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și asupra prețurilor de consum ale produselor petroliere
Număr celex: 31999D0280

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 28 aprilie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 22 aprilie 1999
privind o procedură comunitară de informare și de consultare asupra
costurilor de aprovizionare cu țiței și asupra prețurilor de
consum ale produselor petroliere (1999/280/CE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 213,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere Comitetul Economic și Social3,

(1) întrucât transparența prețurilor de consum ale produselor petroliere și informațiile privind costurile de aprovizionare cu țiței sunt necesare pentru buna funcționare a pieței interne și, în special, pentru libera circulație a mărfurilor în Comunitate;

(2) întrucât Directiva Consiliului 76/491/CEE din 4 mai 1976 privind o procedură comunitară de informare și de consultare cu privire la prețul țițeiului și al produselor petroliere în Comunitate4 impune statelor membre să comunice Comisiei informațiile care nu mai reflectă condițiile actuale de pe piețele de petrol; întrucât este, prin urmare, oportun să fie abrogată, pentru a fi înlocuită de o nouă procedură comunitară de informare;

(3) întrucât Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2964/95 din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor și livrărilor de țiței în cadrul Comunității5 permite Comisiei să fie informată, pentru fiecare stat membru, cu privire la costul lunar de aprovizionare în funcție de tipul țițeiului pentru importurile provenind din țări terțe sau pentru livrările provenind dintr-un alt stat membru, dar nu-i permite să determine costul global al aprovizionării cu țiței în Comunitate;

(4) întrucât este, prin urmare, de dorit să se instituie o procedură comunitară de informare și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și asupra prețurilor de consum ale produselor petroliere;

(5) întrucât această procedură trebuie să ia în considerare periodic anumite informații provenite din statele membre privind costurile aprovizionării cu țiței și prețurile de consum ale produselor petroliere, într-o formă agregată;

(6) întrucât, conform practicii actuale, statele membre trebuie să continue să comunice Comisiei, în fiecare luni, prețurile de consum ale produselor petroliere, așa cum au făcut-o în mod voluntar în trecut; întrucât statele membre pot să își mențină sistemul actual sau să creeze proceduri noi pentru colectarea datelor;

(7) întrucât informațiile culese trebuie să permită compararea evoluției costurilor și a prețurilor petroliere practicate în Comunitate;

(8) întrucât fiscalitatea aplicată produselor petroliere este un element constitutiv al prețului de vânzare; întrucât este așadar necesar, pentru asigurarea transparenței prețurilor acestor produse și compararea prețurilor practicate în Comunitate, să fie evidențiate atât prețurile de consum ale produselor petroliere, fără taxe și impozite, cât și prețurile cu toate taxele incluse;

(9) întrucât informațiile culese și rezultatele analizelor efectuate de Comisie trebuie să facă obiectul publicării la nivel comunitar, pentru a asigura transparența pieței, și al consultării între statele membre și Comisie;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...