Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 205/1999 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru calculatoarele personale [notificată sub numărul C(1999) 425] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31999D0205

Modificări (...)

În vigoare de la 17 martie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 26 februarie 1999
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare pentru calculatoarele personale
[notificată sub numărul C(1999) 425]
(Text cu relevanță pentru SEE) (1999/205/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind sistemul de acordare a etichetei ecologice comunitare1, în special art. 5 alin. (1) al doilea paragraf,

întrucât art. 5 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede definirea condițiilor de acordare a etichetei ecologice comunitare pe grupe de produse;

întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 stabilește verificarea performanței ecologice a unui produs pe baza criteriilor specifice pentru fiecare grup de produse;

întrucât Comunitatea negociază un acord privind coordonarea etichetării referitoare la consumul de energie, având la bază programul SUA "Energy Star";

întrucât trebuie revizuite criteriile în termen de doi ani în vederea adaptării cerințelor privind energia la inovațiile tehnologice, la evoluțiile pieței și la programul Energy Star menționat anterior;

întrucât, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interese în cadrul unui forum consultativ;

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 99, 11.04.1992, p. 1.

Articolul 1

Grupul de produse "calculatoare personale" (numit în continuare "grupul de produse") reprezintă:

"calculatoare fixe, disponibile în comerț, formate din monitor, unitate centrală și tastatură".

Articolul 2

Performanța ecologică și conformitatea pentru utilizare a grupului de produse este evaluată pe baza criteriilor ecologice corespunzătoare stabilite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...