Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 179/1999 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetei ecologice comunitare produselor de încălțăminte [notificată sub numărul C(1999) 340] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31999D0179

Modificări (...)

În vigoare de la 05 martie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 17 februarie 1999
de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea
etichetei ecologice comunitare produselor de încălțăminte
[notificată sub numărul C(1999) 340]
(Text cu relevanță pentru SEE) (1999/179/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992, privind un sistem comunitar de atribuire a etichetei ecologice(1), în special art. 5 alin. (1) paragraful al doilea,

întrucât art. 5 alin. (1) primul paragraf, din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede că definirea condițiilor de atribuire a etichetei ecologice comunitare se face pe categorii de produse;

întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 stipulează că performanța ecologică a unui produs este evaluată în funcție de criteriile specifice aplicabile categoriilor de produse;

întrucât, conform art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interes reunite în cadrul unui forum de consultări;

întrucât dispozițiile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit prin aplicarea art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 99, 11.04.1992, p. 1.

Articolul 1

Categoria de produse "articole de încălțăminte" (denumită mai jos "categoria de produse") este definită după cum urmează:

"Orice articol de îmbrăcăminte destinat să protejeze sau să acopere piciorul și având o talpă exterioară fixă în contact cu solul."

Articolul 2

Performanțele ecologice și posibilitatea de utilizare a categoriei de produse sunt evaluate conform criteriilor și performanțelor ecologice specifice enunțate în anexa prezentei decizii.

Articolul 3

Definiția categoriei de produse și criteriile stabilite pentru această categorie sunt valabile timp de trei ani începând cu prima zi a lunii care urmează adoptării prezentei decizii.

Articolul 4

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...