Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 178/1999 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetei ecologice comunitare produselor textile [notificată sub numărul C(1999) 339] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31999D0178

Modificări (...)

În vigoare de la 05 martie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 17 februarie 1999
de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetei
ecologice comunitare produselor textile [notificată sub numărul
C(1999) 339] (Text cu relevanță pentru SEE) (1999/178/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind un sistem comunitar de atribuire a etichetei ecologice(1), în special art. 5 alin. (1) paragraful al doilea,

întrucât art. 5 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 prevede că definirea condițiilor de atribuire a etichetei ecologice comunitare se face pe categorii de produse;

întrucât art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 880/92 decide ca performanțele ecologice ale unui produs să fie evaluate în funcție de criteriile specifice aplicabile categoriilor de produse;

întrucât, conform art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92, Comisia a consultat principalele grupuri de interes în cadrul unui forum de consultări;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin aplicarea art. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 880/92,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 99, 11.04.1992, p. 1.

Articolul 1

Categoria de produse "produse textile" (denumită mai jos "categoria de produse") este definită după cum urmează:

Textile pentru confecții: îmbrăcăminte compusă din cel puțin 90% fibre textile, în greutate.

Textile pentru interior: produse destinate amenajării interioare, compuse din cel puțin 90% fibre textile, în greutate, cu excepția acoperitoarelor de sol.

Fire și țesături destinate textilelor pentru confecții sau pentru interior.

Articolul 2

Performanțele ecologice și posibilitatea de utilizare a categoriei de produse definite în art. 1 sunt evaluate conform criteriilor ecologice specifice și criteriilor privind posibilitățile de utilizare care figurează în anexă.

Articolul 3

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...