Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 92/1999 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform art. 20 alin. (2) din Directiva Consiliului 89/106/CEE, privind grinzile și stâlpii din materiale compozite ușoare pe bază de lemn [notificată sub nr. C(1999) 116] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31999D0092

Modificări (...)

În vigoare de la 03 februarie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 25 ianuarie 1999
privind procedura de atestare a conformității produselor pentru
construcții conform art. 20 alin. (2) din Directiva Consiliului
89/106/CEE, privind grinzile și stâlpii din materiale compozite ușoare
pe bază de lemn [notificată sub nr. C(1999) 116]
(Text cu relevanță pentru SEE) (1999/92/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 referitoare la armonizarea dispozițiilor legislative, de reglementare și administrative ale statelor membre privind produsele pentru construcții(1), modificată de Directiva 93/68/CEE(2), în special art. 13 alin. (4),

întrucât Comisia trebuie să aleagă dintre cele două proceduri prevăzute în art. 13 alin. (3) din Directiva 89/106/CEE "procedura cea mai puțin oneroasă care să fie compatibilă cu siguranța", adică să decidă dacă, pentru un anumit produs sau pentru o anumită familie de produse, existența unui sistem de control al producției în fabrică aflat în responsabilitatea producătorului reprezintă o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității, sau dacă, din motive care țin de respectarea criteriilor enunțate în art. 13 alin. (4), este mai bine să se apeleze la un organism de certificare desemnat;

întrucât art. 13 alin. (4) din Directiva 89/106/CEE prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandate și în specificațiile tehnice; întrucât, prin urmare, trebuie să se definească conceptul de produs sau de familie de produse așa cum este el folosit în mandate și în specificațiile tehnice;

întrucât cele două proceduri prevăzute la art. 13 alin. (3) din Directiva 89/106/CEE sunt descrise amănunțit în anexa III la directiva respectivă; întrucât este necesar deci să se precizeze, pentru fiecare produs sau familie de produse în parte, care sunt metodele conform cărora trebuie aplicate cele două proceduri, cu referire la aceeași anexă III, în măsura în care aceasta din urmă dă prioritate anumitor sisteme;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...