Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 90/1999 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva Consiliului 89/106/CEE privind membranele [notificată sub nr. C(1999) 114] (Text cu relevanță SEE)
Număr celex: 31999D0090

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 03 februarie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 25 ianuarie 1999
privind procedura de atestare a conformității produselor pentru
construcții conform articolului 20 alineatul (2) din Directiva
Consiliului 89/106/CEE privind membranele [notificată sub nr.
C(1999) 114] (Text cu relevanță SEE) (1999/90/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind armonizarea dispozițiilor legislative, regulamentare și administrative ale statelor membre privind produsele pentru construcții(1), modificată de Directiva 93/68/CEE(2), în special art. 13 alin. (4),

întrucât Comisia trebuie să aleagă dintre cele două proceduri prevăzute în art. 13 alin. (3) din Directiva 89/106/CEE "procedura cea mai puțin oneroasă care să fie compatibilă cu siguranța", adică să decidă dacă pentru un anumit produs sau pentru o anumită familie de produse determinate, existența unui sistem de control al producției în fabrică aflat în responsabilitatea producătorului reprezintă o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității sau dacă, din motive care țin de respectarea criteriilor enunțate la art. 13 alin. (4), este cazul să se apeleze la un organism de certificare autorizat;

întrucât art. 13 alin. (4) din Directiva 89/106/CEE prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandate și în specificațiile tehnice; întrucât trebuie deci definit conceptul de produs sau de familie de produse așa cum este el folosit în mandate și în specificațiile tehnice;

întrucât cele două proceduri prevăzute la art. 13 alin. (3) din Directiva 89/106/CEE sunt descrise cu amănunțime în anexa III la directiva menționată anterior; întrucât este bine să se precizeze clar pentru fiecare produs sau familie de produse în parte care sunt metodele conform cărora trebuie aplicate cele două proceduri, cu referire la aceeași anexă III, în măsura în care aceasta din urmă acordă prioritate anumitor sisteme;

întrucât procedura prevăzută în art. 13 alin. (3) lit. (a) corespunde sistemelor specificate la prima posibilitate fără supraveghere permanentă și la cea de-a doua și a treia posibilitate, definite în anexa III partea 2 pct. (ii) și întrucât procedurile prevăzute în art. 13 alin. (3) lit. (b) corespund sistemelor definite în anexa III partea 2 pct. (i), precum și la prima posibilitate cu supraveghere permanentă din anexa III partea 2 pct. (ii);

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului permanent pentru construcții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 40, 11.02.1989, p. 12.

(2) JO L 220, 30.08.1993, p. 1.

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...