Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 89/1999 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în conformitate cu art. 20 alin. (2) din Directiva Consiliului 89/106/CEE privind garniturile de scări prefabricate [notificată sub nr. C(1999) 113] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 31999D0089

Modificări (...)

În vigoare de la 03 februarie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 25 ianuarie 1999
privind procedura de atestare a conformității produselor pentru
construcții în conformitate cu art. 20 alin. (2) din Directiva
Consiliului 89/106/CEE privind garniturile de scări prefabricate
[notificată sub nr. C(1999) 113] (Text cu relevanță pentru SEE)
(1999/89/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind armonizarea dispozițiilor legislative, regulamentare și administrative ale statelor membre privind produsele pentru construcții(1), modificată de Directiva 93/68/CEE(2), în special art. 13 alin. (4),

întrucât Comisia trebuie să aleagă între cele două proceduri prevăzute în art. 13 alin. (3) din Directiva 89/106/CEE "procedura cea mai puțin oneroasă care să fie compatibilă cu siguranța", adică să decidă dacă pentru un anumit produs sau pentru o anumită familie de produse determinate, existența unui sistem de control al producției în fabrică aflat în răspunderea producătorului reprezintă o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității sau dacă, din motive care țin de respectarea criteriilor enunțate la art. 13 alin. (4), este cazul să se apeleze la un organism de certificare desemnat;

întrucât art. 13 alin. (4) din Directiva 89/106/CEE prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandat și în specificațiile tehnice; întrucât trebuie deci definit conceptul de produs sau de familie de produse așa cum este el folosit în mandate și în specificațiile tehnice:

întrucât cele două proceduri prevăzute în art. 13 alin. (3) din Directiva 89/106/CEE sunt descrise cu amănunțime în anexa III la directiva menționată anterior; întrucât este bine să se precizeze clar, pentru fiecare produs sau familie de produse, care sunt metodele conform cărora trebuie aplicate cele două proceduri, cu referire la aceeași anexă III, în măsura în care aceasta din urmă dă prioritate anumitor sisteme;

întrucât procedura menționată la art. 13 alin. (3) lit. (a) corespunde sistemelor specificate de prima posibilitate fără supraveghere permanentă și celei de-a doua și a treia posibilități, definite în anexa III partea 2 pct. (ii) și întrucât procedurile prevăzute la art. 13 alin. (3) lit. (b) corespund sistemelor definite în anexa III partea 2 pct. (i), precum și primei posibilități cu supraveghere permanentă din anexa III partea 2 pct. (ii);

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului permanent pentru construcții,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...