Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 21/1998 privind adoptarea unui program-cadru multianual referitor la acțiuni din sectorul energetic (1998-2002) și la măsuri conexe
Număr celex: 31999D0021

Modificări (...)

În vigoare de la 12 ianuarie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 14 decembrie 1998
privind adoptarea unui program-cadru multianual referitor la acțiuni din
sectorul energetic (1998-2002) și la măsuri conexe (1999/21/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 235,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special art. 203,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(4),

(1) întrucât Comisia a comunicat Consiliului avizul său referitor la viitorul politicii comunitare în domeniul energetic în cartea albă "O politică energetică pentru Uniunea Europeană" din 13 decembrie 1995; întrucât Consiliul a adoptat o rezoluție privind această carte albă la 8 iulie 1996(5);

(2) întrucât energia este un factor vital pentru dezvoltarea economică și socială a Comunității;

(3) întrucât se preconizează că dependența Comunității de surse de energie externe va crește semnificativ în anii următori;

(4) întrucât competitivitatea sectorului comercial european este puternic influențată de nivelul costurilor energiei;

(5) întrucât pentru asigurarea calității vieții cetățenilor este necesar ca dezvoltarea producției și a consumului energetic să fie compatibile cu obiectivele de protecție a mediului;

(6) întrucât, în vederea provocărilor de ordin strategic cu care se va confrunta Comunitatea, obiectivele acțiunilor din sectorul energetic ar trebui să se concentreze în special asupra securității aprovizionării, concurenței și protecției mediului;

(7) întrucât atingerea echilibrată a acestor obiective necesită acordarea unei atenții speciale transparenței, coerenței și coordonării tuturor acțiunilor adoptate la nivel comunitar în sectorul energetic;

(8) întrucât Consiliul, în momentul în care a adoptat Regulamentul (CE) nr. 701/97 din 14 aprilie 1997 privind modificarea unui program de promovare a cooperării internaționale din sectorul energetic - programul Synergy(6), a considerat oportun pentru Comisie să facă o comunicare privind toate programele Comunității care au o componentă energetică, programe care ar putea fi urmate de o propunere de instituire a unui program-cadru pentru energie;

(9) întrucât Comisia a prezentat comunicarea "Privire generală asupra politicii energetice și a acțiunilor din sectorul energetic", din care reiese numărul mare de acțiuni întreprinse de Comunitate, care sunt, însă, distribuite fie între diferite programe de politică energetică, fie între diferite politici comunitare;

(10) întrucât este necesar să se asigure gestionarea, complementaritatea și folosirea optimă a resurselor bugetare;

(11) întrucât doar o abordare cu adevărat integrată și coordonată a acțiunilor comunitare în sectorul energetic poate permite dezvoltarea unei politici energetice eficiente și coerente care să asigure luarea în considerare a tuturor aspectelor problemelor de rezolvat;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...