Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 302/2005 privind aplicarea garanțiilor nucleare Euratom
Număr celex: 32005R0302

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 28 februarie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (Euratom) nr. 302/2005 AL COMISIEI
din 5 februarie 2005
privind aplicarea garanțiilor nucleare Euratom

CUPRINS

Regulamentul (Euratom) nr. 302/2005 al Comisiei privind aplicarea garanțiilor nucleare Euratom
Capitolul I Domeniu de aplicare și definiții
Capitolul II Caracteristici tehnice fundamentale și dispoziții speciale privind garanțiile nucleare
Capitolul III Evidența contabilă a materialelor nucleare
Capitolul IV Transferuri între state
Capitolul V Dispoziții speciale
Capitolul VI Dispoziții speciale aplicabile pe teritoriile statelor membre care dețin arme nucleare
Capitolul VII Dispoziții finale
ANEXA I CHESTIONAR PENTRU DECLARAREA CARACTERISTICILOR TEHNICE DE BAZĂ ALE INSTALAȚIILOR
I-A REACTOARE
I-B INSTALAȚII CRITICE ȘI DE ENERGIE ZERO
I-C INSTALAȚII DE CONVERSIE, FABRICARE ȘI REPROCESARE
I-D INSTALAȚII DE DEPOZITARE
I-E INSTALAȚII DE SEPARARE A IZOTOPILOR
I-F INSTALAȚII CARE FOLOSESC MATERIAL NUCLEAR ÎN CANTITĂȚI MAI MARI DE UN KILOGRAM EFECTIV
I-G INSTALAȚII ALE STATELOR CANDIDATE DIN ZONA DE BILANȚ MATERIAL GLOBAL (CAM)
I-H INSTALAȚII DE TRATARE SAU DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR
I-J ALTE INSTALAȚII
ANEXA II DESCRIERE GENERALĂ A AMPLASAMENTULUI
ANEXA III RAPORT PRIVIND VARIAȚIILE DE STOCURI (RVS)
ANEXA IV RAPORT PRIVIND BILANȚUL MATERIAL (RBM)
ANEXA V SITUAȚIA STOCURILOR FIZICE (SSF)
ANEXA VI NOTIFICARE PREALABILĂ PRIVIND EXPORTURILE/EXPEDIȚIILE DE MATERIALE NUCLEARE
ANEXA VII NOTIFICARE PREALABILĂ PRIVIND IMPORTURILE/RECEPȚIILE DE MATERIALE NUCLEARE
ANEXA VIII RAPORT PRIVIND EXPEDIERILE/EXPORTURILE DE MINEREU
ANEXA IX CERERE DE DEROGARE PENTRU O INSTALAȚIE DE LA DISPOZIȚIILE PRIVIND FORMA ȘI FRECVENȚA NOTIFICĂRILOR
ANEXA X RAPORT ANUAL SAU RAPORT DE EXPORT PENTRU MATERIALE NUCLEARE CARE FAC OBIECTUL DEROGĂRII
ANEXA XI PROGRAM GENERAL DE ACTIVITATE
ANEXA XII NOTIFICARE PREALABILĂ PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE TRATARE ULTERIOARĂ A DEȘEURILOR
ANEXA XIII NOTIFICARE PREALABILĂ PRIVIND EXPORTURILE/EXPEDIȚIILE DE DEȘEURI CONDIȚIONATE
ANEXA XIV NOTIFICARE PREALABILĂ PRIVIND IMPORTURILE/RECEPȚIILE DE DEȘEURI CONDIȚIONATE
ANEXA XV RAPORT ANUAL PRIVIND TRANSFERURILE DE DEȘEURI CONDIȚIONATE

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolele 77, 78, 79 și 81,

având în vedere aprobarea Consiliului,

întrucât:

(1) Regulamentul (Euratom) nr. 3227/76 al Comisiei din 19 octombrie 1976 privind aplicarea dispozițiilor cu privire la garanțiile nucleare Euratom1 definește natura și amploarea obligațiilor prevăzute la articolele 78 și 79 din tratat.

(2) Având în vedere cantitățile din ce în ce mai mari de materiale nucleare produse, utilizate, transportate și reciclate în Comunitate, dezvoltarea comerțului cu aceste materiale și extinderile succesive ale Uniunii Europene, este esențial să se asigure eficacitatea garanțiilor nucleare. Natura și amploarea cerințelor prevăzute la articolul 79 din tratat și definite de Regulamentul (Euratom) nr. 3227/76 trebuie, prin urmare, să fie actualizate având în vedere elementele nou apărute, în special în domeniul nuclear și în domeniul tehnologiei informației.

(3) Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Portugalia, Finlanda, Suedia și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice au încheiat cu Agenția Internațională a Energiei Atomice Acordul 78/164/Euratom2 în aplicarea articolului III alineatele (1) și (4) din Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare. Acordul 78/164/Euratom a intrat în vigoare la 21 februarie 1977 și a fost completat cu Protocolul adițional 1999/188/Euratom3, care a intrat în vigoare la 30 aprilie 2004.

(4) Acordul 78/164/Euratom conține un angajament special introdus de Comunitate în ceea ce privește aplicarea garanțiilor referitoare la materiile prime și materialele fisionabile speciale pe teritoriile statelor membre care nu au arme nucleare proprii și care sunt părți la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.

(5) Procedurile definite prin Acordul 78/164/Euratom sunt rezultatul unor negocieri internaționale de mare anvergură cu Agenția Internațională a Energiei Atomice privind aplicarea articolului III alineatele (1) și (4) din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare. Aceste proceduri au fost aprobate de consiliul guvernatorilor Agenției.

(6) Comunitatea, Regatul Unit și Agenția Internațională a Energiei Atomice sunt părți la un acord privind aplicarea garanțiilor nucleare în Regatul Unit, în cadrul Tratatului de neproliferare a armelor nucleare4. Acordul respectiv a intrat în vigoare la 14 august 1978 și a fost completat cu un protocol adițional care a intrat în vigoare la 30 aprilie 2004.

(7) Comunitatea, Franța și Agenția Internațională a Energiei Atomice sunt părți la un acord privind aplicarea garanțiilor nucleare în Franța5. Acordul respectiv a intrat în vigoare la 12 septembrie 1981 și a fost completat cu un protocol adițional care a intrat în vigoare la 30 aprilie 2004.

(8) Pe teritoriile Franței și Regatului Unit, anumite instalații sau părți ale acestora, precum și anumite materiale pot fi implicate în ciclul de producție din rațiuni de apărare. În consecință, trebuie să se aplice proceduri de garanții nucleare speciale care să țină cont de aceste circumstanțe.

(9) Consiliul European, întrunit la Lisabona, la 23 și 24 martie 2000, a subliniat necesitatea de a promova dezvoltarea celor mai moderne tehnologii ale informației și rețele de telecomunicații, precum și a conținutului destinat acestor rețele.

(10) Având în vedere Protocolul adițional 1999/188/Euratom, se solicită statelor membre să comunice Comisiei anumite informații, printre care o descriere generală a amplasamentelor, notificarea prealabilă a tratării deșeurilor și rapoarte privind transferul anumitor deșeuri condiționate.

(11) Liniile directoare adoptate pentru aplicarea prezentului regulament trebuie să respecte în întregime angajamentele Comunității în acest domeniu, în special cele care rezultă din Protocolul adițional 1999/188/Euratom, precum și din protocoalele adiționale la acordul pentru aplicarea garanțiilor nucleare în Regatul Unit în legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare și cu acordul corespunzător pentru Franța.

(12) Dispozițiile privind securitatea adăugate la regulamentul de procedură al Comisiei6 prin Decizia 2001/844/CE a Comisiei, CECO, Euratom7 trebuie să fie aplicate informațiilor, cunoștințelor și documentelor dobândite de părți, fără a aduce atingere Regulamentului nr. 3 al Consiliului din 31 iulie 1958 de punere în aplicare a articolului 24 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice8.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...