Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 209/2005 de stabilire a listei de produse textile pentru care nu se solicită nici o dovadă de origine în momentul punerii lor în liberă circulație în cadrul Comunității
Număr celex: 32005R0209

Modificări (...)

În vigoare de la 08 februarie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 209/2005 AL COMISIEI
din 7 februarie 2005
de stabilire a listei de produse textile pentru care nu se solicită
nici o dovadă de origine în momentul punerii lor în liberă
circulație în cadrul Comunității

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1541/98 al Consiliului din 13 iulie 1998 privind dovezile de origine pentru anumite produse textile încadrate la secțiunea XI din Nomenclatura Combinată, puse în liberă circulație în cadrul Comunității, precum și condițiile de acceptare a acestor dovezi1, în special articolul 4,

întrucât:

(1) Regulamentul menționat anterior prevede pe de o parte că, în momentul punerii în liberă circulație a produselor textile și a îmbrăcămintei, se pot acorda scutiri de la obligația de a prezenta dovezi de origine în cazul acelor produse care nu fac obiectul măsurilor specifice de politică comercială comunitară și, pe de altă parte, că dispozițiile care stabilesc scutirile de la obligația de a prezenta certificate de origine trebuie să indice dacă este obligatorie sau nu prezentarea unei declarații de origine pentru produsele respective.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...