Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 684/2005 de adoptare a Statutului membrilor Parlamentului European
Număr celex: 32005Q0684

Modificări (...)

În vigoare de la 07 octombrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
din 28 septembrie 2005
de adoptare a Statutului membrilor Parlamentului European
(2005/684/CE, Euratom)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 190 alineatul (5),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 108 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei1,

având în vedere aprobarea Consiliului2,

întrucât:

(1) Parlamentul este alcătuit din "reprezentanți ai popoarelor statelor reunite în Comunitate". Reprezentanții sunt, așa cum se afirmă și în articolul 190 alineatul (1) din Tratatul CE, "reprezentanți ai popoarelor statelor reunite în Comunitate". Același termen se utilizează în articolul 190 alineatul (2) din Tratatul CE (numărul de reprezentanți aleși în cadrul fiecărui stat membru) și în articolul 190 alineatul (3) din Tratatul CE (reprezentanții sunt aleși pentru un mandat de cinci ani). Respectivele dispoziții, conform cărora membrii sunt reprezentanți ai popoarelor, justifică utilizarea în Statut a termenului "membru".

(2) Parlamentul are dreptul să își reglementeze propria activitate în propriul regulament de procedură, în conformitate cu articolul 199 primul paragraf din Tratatul CE și în conformitate cu prezentul Statut.

(3) Articolul 1 din Statut tratează conceptul de "membru" și explică faptul că Statutul nu se referă la drepturile și obligațiilor membrilor, ci la normele și condițiile generale aplicabile pentru exercitarea mandatului lor.

(4) Libertatea și independența membrilor care sunt consacrate în articolul 2 și care nu sunt menționate în nici o dispoziție din legislația primară ar trebui să beneficieze de protecție statutară. Inițiativele luate de membri de a se retrage din funcție la o anumită dată sau declararea intenției de retragere din funcție la o dată nespecificată, de care partidele politice se pot folosi la discreție, ar trebui considerate ca fiind incompatibile cu libertatea și independența membrilor și, în consecință, ar trebui să nu fie obligatorii.

(5) Articolul 3 alineatul (1) reproduce integral dispozițiile articolului 6 alineatul (1) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct.

(6) Dreptul de inițiativă prevăzut la articolul 5 reprezintă dreptul-cheie al fiecărui membru. Regulamentul de procedură al Parlamentului nu poate lipsi de sens respectivul drept.

(7) Dreptul de cercetare a dosarelor, prevăzut la articolul 6, și care este deja consacrat în regulamentul de procedură al Parlamentului, este un aspect fundamental al exercitării mandatului de membru și, în consecință, ar trebui prevăzut în Statut.

(8) Articolul 7 este conceput cu intenția de a garanta că, în ciuda declarațiilor contrare, diversitatea lingvistică va fi în continuare păstrată. Orice discriminare a vreuneia dintre limbile oficiale se elimină. Principiul în cauză se aplică în continuare după fiecare extindere a Uniunii Europene.

(9) În temeiul articolelor 9 și 10, membrii urmează să fie remunerați pentru sarcinile de serviciu îndeplinite. În ceea ce privește valoarea salariului, un grup de experți convocați de Parlament a prezentat în luna mai 2000 un studiu conform căruia un salariu de 38,5% din salariul de bază al unui judecător de la Curtea de Justiție a Comunităților Europene se justifică.

(10) Deoarece salariul și indemnizația tranzitorie, precum și pensiile pentru limită de vârstă, pentru invaliditate și cele de urmaș sunt finanțate din bugetul general al Uniunii Europene, este necesar ca acestea să fie impozitate în beneficiul Comunităților.

(11) Ținându-se seama de situațiile specifice ale membrilor, în special de faptul că nu au obligația să locuiască în vreunul dintre locurile unde Parlamentul își desfășoară activitățile și de legăturile specifice cu statul în care sunt aleși, este necesar să se asigure pentru statele membre posibilitatea de a aplica dispozițiile legislației fiscale naționale în cazul salariului și al indemnizației tranzitorii, precum și al pensiilor pentru limită de vârstă, pentru invaliditate și a celei de urmaș.

(12) Articolul 9 alineatul (3) este necesar, deoarece partidele pretind de multe ori ca beneficiile prevăzute la articolul 9 alineatele (1) și (2) să fie parțial utilizate pentru scopurile proprii. Acest tip de finanțare a partidelor trebuie interzisă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...