Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește posibilitățile de reutilizare, reciclare și recuperare a acestora și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului
Număr celex: 32005L0064

Modificări (...)

În vigoare de la 25 noiembrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2005/64/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 26 octombrie 2005
privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește posibilitățile
de reutilizare, reciclare și recuperare a acestora și de modificare
a Directivei 70/156/CEE a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz3, este necesar să se prevadă dispoziții adecvate pentru a asigura că vehiculele omologate aparținând categoriei M1 și cele aparținând categoriei N1 pot fi introduse pe piață doar în cazul în care sunt reutilizabile și/sau reciclabile în proporție de cel puțin 85% din masa lor și sunt reutilizabile și/sau recuperabile în proporție de cel puțin 95% din masa lor.

(2) Reutilizarea părților componente, reciclarea și recuperarea materialelor constituie o latură esențială a strategiei comunitare de gestionare a deșeurilor. În consecință, este necesar să li se solicite constructorilor de autovehicule și furnizorilor acestora să includă aceste aspecte încă din primele faze de construcție a unor vehicule noi, pentru a facilita tratarea vehiculelor când ajung la sfârșitul duratei lor de viață.

(3) Prezenta directivă este una din directivele speciale din cadrul sistemului comunitar de omologare a vehiculelor, instituit prin Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora4.

(4) Acest sistem de omologare de tip pentru întregul vehicul este în prezent obligatoriu pentru vehiculele aparținând categoriei M1 și va fi extins în viitorul apropiat la toate categoriile de vehicule. În consecință, este necesar să se includă aceste măsuri privind posibilitățile de reutilizare, reciclare și valorificare a vehiculelor în sistemul de omologare a vehiculelor.

(5) Prin urmare, este necesar să se prevadă dispoziții pentru a lua în considerare faptul că vehiculele din categoria N1 nu sunt încă incluse în sistemul de omologare a vehiculelor.

(6) Constructorul ar trebui să pună la dispoziția autorității de omologare toate informațiile tehnice relevante privind materialele componente și masele corespunzătoare ale acestora pentru a permite verificarea calculelor constructorului în conformitate cu standardul ISO 22628:2002.

(7) Calculele constructorului pot fi validate corect în momentul omologării vehiculului doar în cazul în care acesta a aplicat mecanisme și proceduri satisfăcătoare pentru a gestiona toate informațiile pe care le primește de la furnizori. Înainte de a se putea acorda orice omologare, autoritatea competentă ar trebui să facă o evaluare preliminară a acestor mecanisme și proceduri și să emită un certificat prin care să ateste că acestea sunt satisfăcătoare.

(8) Este necesar să se evalueze relevanța diferitelor date introduse în calculele gradelor de reciclare și recuperare, în conformitate cu procedeele de tratare a vehiculelor scoase din uz. În consecință, constructorul ar trebui să recomande o strategie pentru procedeele de tratare a vehiculelor scoase din uz și să furnizeze autorității competente detalii în această privință. Această strategie ar trebui să aibă la bază tehnologii confirmate, disponibile sau în curs de dezvoltare la data solicitării omologării vehiculului.

(9) Vehiculele cu destinație specială se proiectează pentru a îndeplini o funcție specifică și necesită adaptări speciale ale caroseriei care nu sunt în întregime sub controlul constructorului. În consecință, gradele de reciclare și recuperare nu pot fi calculate corect. Prin urmare, cerințele de calcul ar trebui să excludă aceste vehicule.

(10) Vehiculele incomplete constituie o proporție semnificativă a vehiculelor din categoria N1. Constructorul vehiculului de bază nu este în măsură să calculeze gradele de reciclare și recuperare pentru vehiculele complete deoarece datele privind etapele ulterioare de construcție nu sunt disponibile în etapa de proiectare a vehiculelor de bază. Prin urmare, ar trebui să se ceară ca doar vehiculul de bază să respecte dispozițiile prezentei directive.

(11) Cotele de piață ale vehiculelor produse în serie mică sunt foarte limitate, astfel încât vor exista foarte puține beneficii pentru mediu în cazul în care acestea trebuie să respecte dispozițiile prezentei directive. Prin urmare, acestea ar trebui excluse de la anumite dispoziții ale prezentei directive.

(12) În conformitate cu Directiva 2000/53/CE, este necesar să se ia măsuri adecvate, în interesul siguranței circulației rutiere și al protecției mediului, pentru a preveni reutilizarea anumitor părți componente care au fost demontate de pe vehicule scoase din uz. Aceste măsuri ar trebui să fie limitate la reutilizarea pieselor pentru construcția de vehicule noi.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...