Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind acordul dintre Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER) și Federația Europeană a Lucrătorilor în Transporturi (ETF) asupra anumitor aspecte legate de condițiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar
Număr celex: 32005L0047

În vigoare de la 27 iulie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2005/47/CE A CONSILIULUI
din 18 iulie 2005
privind acordul dintre Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER) și
Federația Europeană a Lucrătorilor în Transporturi (ETF) asupra anumitor
aspecte legate de condițiile de muncă ale lucrătorilor mobili care
prestează servicii de interoperabilitate
transfrontalieră în sectorul feroviar

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 139 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Prezenta directivă este în conformitate cu drepturile și principiile fundamentale prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și este destinată să asigure conformitatea deplină cu articolul 31 al acesteia, care prevede că toți lucrătorii au dreptul la condiții de muncă sănătoase, sigure și demne, la limitarea timpului maxim de lucru și la perioade de odihnă zilnice și săptămânale, precum și la o perioadă anuală de concediu plătit.

(2) Partenerii sociali pot, în conformitate cu articolul 139 alineatul (2) din tratat, să solicite împreună aplicarea acordurilor încheiate la nivel comunitar printr-o decizie a Consiliului la propunerea Comisiei.

(3) Consiliul a adoptat Directiva 93/104/CE din 23 noiembrie 1993 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru1. Transportul feroviar a fost unul din sectoarele de activitate excluse din sfera de aplicare a acestei directive. Parlamentul European și Consiliul au adoptat Directiva 2000/34/CE2 de modificare a Directivei 93/104/CE în scopul reglementării sectoarelor și activităților care fuseseră excluse anterior.

(4) Parlamentul European și Consiliul au adoptat Directiva 2003/88/CE din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru3 prin care s-a codificat și s-a abrogat Directiva 93/104/CE.

(5) Directiva 2003/88/CE prevede derogări de la articolele sale 3, 4, 5, 8 și 16 în cazul persoanelor care lucrează, în sectorul de transport feroviar, la bordul trenurilor.

(6) Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) au informat Comisia cu privire la dorința lor de a intra în negocieri în conformitate cu articolul 139 alineatul (1) din tratat.

(7) La 27 ianuarie 2004, aceste organizații au încheiat un acord privind anumite aspecte legate de condițiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră, denumit în continuare "acordul".

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...