Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 600/2005 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre
Număr celex: 32005D0600

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 06 august 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 12 iulie 2005
privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă
ale statelor membre (2005/600/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 128 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă,

întrucât:

(1) Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană instituie ca obiectiv pentru Uniune, între altele, promovarea progresului economic și social, precum și un grad ridicat de ocupare a forței de muncă. În conformitate cu articolul 125 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, statele membre și Comunitatea își propun elaborarea unei strategii coordonate privind ocuparea forței de muncă, în special promovarea unei mâini de lucru calificate, formate și adaptabile, precum și a unor piețe ale muncii capabile să reacționeze rapid la evoluția economiei.

(2) Consiliul European reunit la Lisabona în martie 2000 a lansat o strategie de creștere economică durabilă, de îmbunătățire cantitativă și calitativă a ocupării forței de muncă și de creștere a coeziunii sociale prin stabilirea unor obiective pe termen lung în privința ocupării forței de muncă. Cu toate acestea, după cinci ani, obiectivele strategiei sunt încă departe de a fi atinse.

(3) Prezentarea unui ansamblu unitar de linii directoare privind ocuparea forței de muncă și de orientări generale pentru politici economice contribuie la reorientarea strategiei de la Lisabona pe dezvoltare și ocuparea forței de muncă. Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă are un rol primordial în îndeplinirea obiectivelor strategiei de la Lisabona pentru ocuparea forței de muncă. Întărirea coeziunii sociale reprezintă, de asemenea, un factor determinant pentru reușita strategiei de la Lisabona. La rândul său, astfel cum s-a enunțat în agenda socială, succesul strategiei europene privind ocuparea forței de muncă va contribui la realizarea unei mai mari coeziuni sociale.

(4) În conformitate cu concluziile Consiliului European de primăvară, din 22 și 23 martie 2005, Uniunea trebuie să mobilizeze toate mijloacele naționale și comunitare adecvate inclusiv politica de coeziune - în cele trei dimensiuni ale strategiei de la Lisabona, economică, socială și de mediu, pentru o mai bună exploatare a sinergiilor acesteia, într-un cadru general de dezvoltare durabilă.

(5) Obiectivele privind ocuparea integrală a forței de muncă, calitatea și productivitatea muncii, precum și coeziunea socială trebuie să se exprime prin priorități clare: atragerea și menținerea unui număr mai mare de persoane pe piața muncii, creșterea ofertei de mână de lucru și modernizarea sistemelor de protecție socială; îmbunătățirea capacității de adaptare a lucrătorilor și întreprinderilor; și o mai mare investiție în capitalul uman prin îmbunătățirea educației și competențelor.

(6) Liniile directoare privind ocuparea forței de muncă trebuie să facă obiectul unei revizuiri complete la fiecare trei ani, în timp ce în cursul anilor intermediari până în 2008, actualizarea lor trebuie să fie strict limitată.

(7) Comitetul pentru ocuparea forței de muncă și Comitetul pentru protecția socială au emis un aviz comun privind liniile directoare integrate pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă (2005 - 2008).

(8) Recomandările Consiliului din 14 octombrie 2004 referitoare la punerea în aplicare a politicilor statelor membre3 privind ocuparea forței de muncă rămân un cadru de referință valabil,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...