Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 402/2005 privind măsurile de urgență pentru ardeiul iute, produsele pe bază de ardei iute, curcuma și uleiul de palmier [notificată cu numărul C(2005) 1454] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005D0402

Modificări (...)

În vigoare de la 28 mai 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 23 mai 2005
privind măsurile de urgență pentru ardeiul iute, produsele pe bază
de ardei iute, curcuma și uleiul de palmier
[notificată cu numărul C(2005) 1454]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2005/402/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentelor, de înființare a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței alimentelor1, în special articolul 53 alineatul (1),

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002, Comisia trebuie să suspende introducerea pe piață sau utilizarea produselor alimentare sau a hranei pentru animale care pot constitui un risc grav pentru sănătatea umană sau să ia orice altă măsură provizorie corespunzătoare, în cazul în care acest risc nu poate fi controlat în mod satisfăcător prin intermediul măsurilor luate de statele membre în cauză.

(2) În temeiul Deciziei 2004/92/CE a Comisiei din 21 ianuarie 2004 privind măsurile de urgență pentru ardeiul iute și produsele pe bază de ardei iute2, statele membre au efectuat controale pentru a verifica prezența substanțelor chimice Sudan I, Sudan II, Sudan III și Scarlet Red (Sudan IV). Aceste substanțe au fost detectate în ardeiul iute și în produsele pe bază de ardei iute, precum și în curcuma și în uleiul de palmier. Toate aceste constatări au fost notificate prin intermediul Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje, în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(3) Centrul internațional de cercetări asupra cancerului (CICC) a încadrat substanțele Sudan I, Sudan II, Sudan III și Scarlet Red (Sudan IV) în grupa 3 de agenți cancerigeni.

(4) Amploarea constatărilor indică o contaminare care constituie un risc grav pentru sănătate.

(5) Având în vedere gravitatea riscului pentru sănătate, este necesar să se mențină măsurile prevăzute de Decizia 2004/92/CE și să se extindă la curcuma și la uleiul de palmier. De asemenea, trebuie să se țină seama de posibilitatea comerțului triunghiular, în special pentru produsele alimentare care nu posedă un certificat de origine oficial. În sensul protecției sănătății publice, este necesar să se impună ca loturile de ardei iute, de produse pe bază de ardei iute, de curcuma și de ulei de palmier importate în Comunitate sub orice formă, destinate consumului uman, să fie însoțite de un raport de analiză, furnizat de importatorul sau de operatorul din sectorul alimentar în cauză, care să ateste că loturile nu conțin Sudan I, Sudan II, Sudan III sau Scarlet Red (Sudan IV).

(6) Raportul de analiză care însoțește loturile de ardei iute, de produse pe bază de ardei iute, de curcuma și de ulei de palmier trebuie să fie un document original aprobat de autoritățile competente din țara emitentă a documentului. Aceste măsuri au ca scop întărirea garanțiilor oferite de document.

(7) Statele membre au, de asemenea, obligația de a efectua prelevarea de probe aleatorie și analiza ardeiului iute, a produselor pe bază de ardei iute, a curcumei și a uleiului de palmier prezentate la import sau care se găsesc deja pe piață.

(8) Este necesar să se dispună distrugerea ardeiului iute, a produselor pe bază de ardei iute, a curcumei și a uleiului de palmier falsificate pentru a evita introducerea lor în lanțul alimentar.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...