Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 338/2005 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru servicii de camping [notificată sub numărul C(2005) 1242] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005D0338

Modificări (...)

În vigoare de la 29 aprilie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 14 aprilie 2005
de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei
ecologice comunitare pentru servicii de camping
[notificată sub numărul C(2005) 1242]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2005/338/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf și anexa V punctul 2 al șaselea paragraf, după consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi atribuită unui produs care posedă caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte cheie de mediu.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de etichetare ecologică pe grupe de produse, elaborate pe baza criteriilor prevăzute de Comitetul Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică (CUEEE).

(3) În cazul serviciilor de camping, criteriile ecologice se împart în criterii care trebuie respectate în totalitate și criterii din care trebuie respectată o proporție fixă.

(4) Criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente, ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de trei ani.

(5) În cazul taxelor aferente solicitării și folosirii etichetei ecologice de către microîntreprinderi, în conformitate cu Recomandarea 96/280/CE a Comisiei din 3 aprilie 1996 privind definiția întreprinderilor mici și mijlocii2, se impune, ținând seama de resursele limitate ale microîntreprinderilor și de importanța lor deosebită în cadrul acestei grupe de produse, acordarea unor reduceri suplimentare față de cele menționate în Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 și în articolul 5 din Decizia 2000/728/CE a Comisiei din 10 noiembrie 2000 de stabilire a taxelor de solicitare și a taxelor anuale pentru eticheta ecologică comunitară3.

(6) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul emis de comitetul instituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

2 JO L 107, 30.4.1996, p. 4.

3 JO L 293, 22.11.2000, p. 18, decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 2003/393/CE (JO L 135, 3.6.2003, p. 31).

Articolul 1

Grupa de produse "servicii de camping" cuprinde, ca serviciu principal pentru care se percepe o taxă, asigurarea de spații echipate pentru structurile de locuit mobile într-o zonă delimitată.

De asemenea, ea cuprinde și alte facilități de cazare adecvate pentru găzduirea vizitatorilor, precum și zone colective destinate serviciilor comune, în cazul în care acestea sunt furnizate în limitele zonei definite.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...