Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 323/2005 privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru ambarcațiunile de agrement plutitoare care se utilizează în sau pe apă în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2005) 1209] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005D0323

Modificări (...)

În vigoare de la 23 aprilie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 21 aprilie 2005
privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele
europene pentru ambarcațiunile de agrement plutitoare care se
utilizează în sau pe apă în temeiul Directivei 2001/95/CE a
Parlamentului European și a Consiliului
[notificată cu numărul C(2005) 1209]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2005/323/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor1, în special articolul 4 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Directiva 2001/95/CE obligă producătorii să introducă pe piață numai produse sigure.

(2) În temeiul directivei menționate anterior, un produs este considerat sigur, în ceea ce privește riscurile și categoriile de riscuri reglementate de standardele naționale relevante, atunci când este conform cu standardele naționale neobligatorii de transpunere a standardelor europene.

(3) În conformitate cu Directiva 2001/95/CE, standardele europene trebuie stabilite de organismele europene de standardizare. Aceste standarde trebuie să garanteze că produsele îndeplinesc obligația generală de siguranță prevăzută de directivă.

(4) Statele membre și Comisia, în strânsă cooperare cu organismele europene de standardizare și după consultarea părților interesate, au identificat ambarcațiunile de agrement plutitoare care se utilizează în sau pe apă ca un grup de produse pentru care este necesar să se stabilească standarde europene pe baza unui mandat acordat de Comisie în temeiul Directivei 2001/95/CE. Ambarcațiunile de agrement plutitoare astfel identificate nu includ ambarcațiunile plutitoare menționate de Directiva 88/378/CEE2 privind siguranța jucăriilor, de Directiva 89/686/CEE a Consiliului3 privind echipamentul individual de protecție și de Directiva 94/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului4 privind ambarcațiunile de agrement.

(5) Este necesar să se definească cerințele de siguranță aplicabile acestor produse ținând seama de consultările și discuțiile cu autoritățile statelor membre.

(6) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu Directiva 2001/95/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

2 JO L 187, 16.7.1988, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 93/68/CEE (JO L 220, 30.8.1993, p. 1).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...