Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 56/2005 de instituire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (Numai textele în limbile germană, franceză și engleză sunt autentice)
Număr celex: 32005D0056

Modificări (...)

În vigoare de la 27 ianuarie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 14 ianuarie 2005
de instituire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și
Cultură pentru gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației,
audiovizualului și culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr.
58/2003 al Consiliului (Numai textele în limbile germană, franceză și
engleză sunt autentice) (2005/56/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare1, în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 58/2003 împuternicește Comisia să înființeze agenții executive în conformitate cu statutul general stabilit de acest regulament și să le încredințeze anumite sarcini de gestionare a unuia sau mai multor programe comunitare; prezenta decizie nu afectează domeniul de aplicare a acestui regulament.

(2) Crearea unei agenții executive are scopul de a permite Comisiei să se concentreze asupra activităților și funcțiilor sale prioritare care nu pot fi externalizate, fără a renunța la controlul sau la responsabilitatea finală asupra activităților gestionate de agențiile executive menționate anterior.

(3) Gestionarea anumitor componente centralizate dintr-o serie de programe în domeniul educației, audiovizualului și culturii presupune punerea în aplicare a unor proiecte cu caracter tehnic care nu implică luarea unei decizii de natură politică și necesită un înalt nivel de expertiză tehnică și financiară pe parcursul ciclului proiectului.

(4) Delegarea către o agenție executivă a sarcinilor legate de punerea în aplicare a acestor programe se poate realiza stabilind o separare clară între, pe de o parte, etapele de programare a proiectului și adoptarea deciziilor de finanțare care trebuie efectuate de către Comisie, și pe de altă parte, punerea în aplicare a proiectelor, care este încredințată agenției executive.

(5) Înființarea agenției executive nu afectează nici delegarea din partea Consiliului către Comisie a gestionării anumitor faze ale acțiunilor din cadrul diferitelor programe, nici delegarea către agenții naționale a sarcinilor de gestionare privind anumite programe.

(6) O analiză cost-beneficiu efectuată în acest scop a arătat că recurgerea la o agenție executivă pentru gestionarea anumitor componente centralizate ale programelor din domeniul educației, audiovizualului și culturii reprezintă cea mai avantajoasă dintre opțiunile disponibile, atât pe plan financiar cât și non-financiar.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru agențiile executive.

(8) Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei din 21 septembrie 2004 stabilește un regulament financiar standard al agențiilor executive în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare2,

DECIDE:

___________

1 JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

2 JO L 297, 22.9.2004, p. 6.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...