Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 269/2007 referitoare la măsurile de protecție cu privire la anemia infecțioasă ecvină în România [notificată cu numărul C(2007) 1652] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32007D0269

Modificări (...)

În vigoare de la 03 mai 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 23 aprilie 2007
referitoare la măsurile de protecție cu privire la anemia
infecțioasă ecvină în România [notificată cu numărul C(2007)
1652] (Text cu relevanță pentru SEE) (2007/269/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele sanitar-veterinare și zootehnice aplicabile în cadrul schimburilor comerciale intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1) Anemia infecțioasă ecvină ("AIE") este o boală virală care afectează doar animalele din specia Equidae. Contaminarea cu AIE tinde să devină asimptomatică în cazul în care una dintre crizele clinice acute nu provoacă moartea animalului. Perioada normală de incubație este între una și trei săptămâni, dar poate avea o durată de trei luni. Ecvideele contaminate rămân purtătoare ale infecției pe toată durata vieții lor, putând contamina și alte ecvidee. Boala se transmite prin transferul de sânge de la un animal din specia ecvină infectat, de cele mai multe ori prin procesul de hrănire întrerupt al muștelor de-cal care se hrănesc cu sânge, prin infecție intrauterină a fetusului, sau prin utilizarea acelor infectate sau a transfuziei produselor din sânge conținând virusul.

(2) AIE este o boală cu declarare obligatorie, în conformitate cu anexa A la Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe. (2). În plus, Directiva 82/894/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunității (3) prevede că focarele de AIE se semnalează Comisiei și celorlaltor state membre prin intermediul Sistemului de notificare a bolilor animale ("SNBA").

(3) Articolul 4 alineatul (5) din Directiva 90/426/CEE prevede restricții privind mutarea ecvideelor din exploatațiile unde a fost confirmată prezența AIE, până când, după sacrificarea animalelor infectate, animalele rămase au fost supuse la două teste Coggins care au avut rezultate negative.

(4) Contrar altor state membre, AIE este endemică în România și sacrificarea imediată a ecvideelor infectate nu este pusă în aplicare în mod corespunzător. Din acest motiv, România a continuat, în mod voluntar, după aderare la Uniunea Europeană să pună în aplicare mutatis mutandis măsurile relevante prevăzute în Decizia 2004/825/CE din 29 noiembrie 2004 a Comisiei referitoare la măsurile de protecție cu privire la anemia infecțioasă ecvină în România (4).

(5) Luând în considerare schimburile comerciale cu ecvidee vii, material seminal, ovule și embrioni, proveniți de la acestea, situația sanitar-veterinară în România este susceptibilă de a prezenta un risc sanitar în ce privește ecvideele de pe teritoriul comunitar.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...