Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 884/2005 de stabilire a procedurilor de desfășurare a inspecțiilor efectuate de către Comisie în domeniul securității maritime (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005R0884

Modificări (...)

În vigoare de la 11 iunie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 884/2005 AL COMISIEI
din 10 iunie 2005
de stabilire a procedurilor de desfășurare a inspecțiilor efectuate
de către Comisie în domeniul securității maritime
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare1, în special articolul 9 alineatul (4),

întrucât:

(1) Pentru a monitoriza aplicarea de către statele membre a Regulamentului (CE) nr. 725/2004, Comisia ar trebui să efectueze inspecții după șase luni de la intrarea în vigoare a acestui regulament. Organizarea de inspecții sub supravegherea Comisiei este necesară pentru a verifica eficiența sistemelor naționale de control al calității și a măsurilor, procedurilor și structurilor de securitate maritimă.

(2) Agenția Europeană de Siguranță Maritimă instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului2 ar trebui să acorde Comisiei asistență tehnică la îndeplinirea sarcinilor acesteia în materie de inspecție privind navele, societățile implicate și organizațiile de securitate recunoscute.

(3) Comisia ar trebui să coordoneze programul și pregătirea inspecțiilor împreună cu statele membre. Echipele de inspecție ale Comisiei ar trebui să poată face apel la inspectori naționali calificați, dacă aceștia sunt disponibili.

(4) Inspecțiile Comisiei ar trebui să se desfășoare în conformitate cu o procedură stabilită, inclusiv o metodologie standard.

(5) Informațiile sensibile legate de inspecții ar trebui tratate ca informații clasificate.

(6) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 725/2004,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 129, 29.4.2004, p. 6.

2 JO L 208, 5.8.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 724/2004 (JO L 129, 29.4.2004, p. 1).

CAPITOLUL I OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1 Obiect

Prezentul regulament stabilește procedurile de desfășurare a inspecțiilor Comisiei în vederea monitorizării aplicării Regulamentului (CE) nr. 725/2004 la nivelul fiecărui stat membru și la nivelul instalațiilor portuare și al societăților implicate.

Inspecțiile se desfășoară într-un mod transparent, eficient, armonizat și coerent.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...