Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1552/2005 privind statisticile referitoare la formarea profesională în întreprinderi (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005R1552

Modificări (...)

În vigoare de la 30 septembrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
NR. 1552/2005
din 7 septembrie 2005
privind statisticile referitoare la formarea
profesională în întreprinderi
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat1,

întrucât:

(1) Consiliul European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000 și-a propus ca obiectiv strategic ca Uniunea Europeană să devină cea mai competitivă și dinamică economie bazată pe cunoaștere din lume, capabilă de o creștere economică durabilă însoțită de o îmbunătățire cantitativă și calitativă a ocupării forței de muncă și de o mai mare coeziune socială.

(2) Capacitatea de inserție profesională, flexibilitatea și mobilitatea cetățenilor sunt vitale pentru ca Uniunea să își poată atinge obiectivul de a deveni cea mai competitivă și cea mai dinamică economie bazată pe cunoaștere din lume.

(3) Educația și formarea pe tot parcursul vieții reprezintă componente cheie ale dezvoltării și promovării unei forțe de muncă calificate, formate și flexibile.

(4) Concluziile Consiliului din 5 mai 2003 privind nivelurile de referință pentru performanțele medii europene în ceea ce privește educația și formarea (criteriile de referință)2 au stabilit următorul criteriu de referință în ceea ce privește educația și formarea pe tot parcursul vieții: "în consecință, ar trebui ca, de acum până în 2010, rata medie de participare la educație și la formarea pe tot parcursul vieții în Uniunea Europeană să fie de cel puțin 12,5% din populația adultă cu vârstă de muncă (categoria de vârstă 25-64 de ani)".

___________

1 Avizul Parlamentului European din 23 februarie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 27 iunie 2005.

2 JO C 134, 7.6.2003, p. 3.

(5) Consiliul European de la Lisabona a confirmat că educația și formarea pe tot parcursul vieții constituie un element de bază al modelului social european.

(6) Noua strategie de ocupare a forței de muncă, confirmată de Decizia 2003/578/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre1 are ca obiectiv să contribuie și mai mult la strategia de la Lisabona și să pună în aplicare strategii coerente și globale în ceea ce privește educația și formarea pe tot parcursul vieții.

(7) La aplicarea prezentului regulament, este necesar să se țină seama de noțiunea "persoane defavorizate pe piața forței de muncă", prezentă în liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă din statele membre.

(8) Este necesar să se acorde o atenție specială formării la locul de muncă și în timpul lucrului, aceste două aspecte fiind dimensiuni esențiale ale educației și formării pe tot parcursul vieții.

(9) Existența unor informații statistice comparabile la nivel comunitar, referitoare în special la formarea profesională în întreprinderi, este esențială pentru elaborarea strategiilor în ceea ce privește educația și formarea pe tot parcursul vieții, precum și pentru controlul progreselor realizate în cadrul punerii în aplicare a respectivelor strategii.

(10) Producția de statistici comunitare specifice este reglementată de norme stabilite de Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare2.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...