Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 5/2003 privind măsurile aplicabile reproducerilor ilegale de bancnote euro precum și schimbului și retragerii de bancnote euro (BCE/2003/5)
Număr celex: 32003O0005

Modificări (...)

În vigoare de la 25 martie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 20 martie 2003
privind măsurile aplicabile reproducerilor ilegale de bancnote
euro precum și schimbului și retragerii de bancnote euro
(BCE/2003/5) (2003/206/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 106 alin. (1),

având în vedere statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special art. 12.1, 14.3 și 16,

având în vedere Decizia BCE/2003/4 din 20 martie 2003 privind valorile unitare, specificațiile, reproducerea, schimbul și retragerea bancnotelor euro1,

întrucât:

(1) Orientarea Băncii Centrale Europene din 7 iulie 1998 privind anumite dispoziții referitoare la bancnotele euro, modificată la 26 august 1999 (BCE/1999/3)2 prevede că Banca Centrală Europeană își poate valorifica dreptul de autor al bancnotelor euro.

(2) Normele în temeiul cărora BCE își poate valorifica dreptul de autor al bancnotelor euro trebuie actualizate și completate printr-un ansamblu de norme și proceduri care să asigure protecția bancnotelor euro împotriva reproducerilor ilegale.

(3) Art. 106 alin. (1) din Tratat și art. 16 din statut prevăd că Banca Centrală Europeană este singura abilitată să autorizeze emisiunile de bancnote euro în Comunitate. Aceste articole prevăd, de asemenea, că Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale pot emite astfel de bancnote. În conformitate cu art. 10 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 privind introducerea euro3, BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre participante (denumite în continuare "BCN") pun în circulație bancnote euro. Fiind abilitată să autorizeze emisiunile de bancnote euro, BCE are, de asemenea, competența de a adopta măsuri în scopul protejării integrității bancnotelor euro ca mijloc de plată și de a asigura un nivel minim de protecție în toate statele membre participante. Totuși, dacă nu există riscul ca reproducerile bancnotelor euro să fie confundate cu bancnotele euro autentice, aceste reproduceri trebuie să fie permise. Pentru a preveni o astfel de confuzie, Decizia BCE/2003/4 a instituit norme comune de reproducere a bancnotelor euro.

(4) Aplicarea normelor privind reproducerea bancnotelor euro și valorificarea dreptului de autor al BCE asupra bancnotelor euro trebuie să aibă loc în cadrul unei cooperări strânse între BCE și BCN și, dacă este cazul, între acestea și autoritățile naționale competente, fără a aduce atingere dreptului penal național care interzice fabricarea, introducerea în circulație sau deținerea de bancnote euro reproduse care pot fi confundate de către public cu bancnote euro autentice. În acest cadru, BCE trebuie să poată recurge la BCN pentru a preveni sau pentru a lua măsuri împotriva reproducerilor ilegale de bancnote euro. În orice caz, dispozițiile din prezenta orientare nu trebuie să aducă atingere aplicării dreptului penal, în special a celui referitor la falsificarea banilor.

(5) Pentru a consolida protejarea integrității bancnotelor euro ca mijloc de plată, BCE și BCN trebuie să depună eforturi pentru o mai amplă informare a publicului cu privire la deciziile BCE referitoare la normele privind reproducerea bancnotelor euro, în special prin publicarea acestor decizii în mijloacele naționale de informare în masă și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6) Dispozițiile privind schimbul și retragerea bancnotelor euro prevăzute în Decizia BCE/2003/4 trebuie puse în aplicare de BCN.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...