Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 48/2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi
Număr celex: 32003L0048

Modificări (...), Referințe (7), Reviste (1)

În vigoare de la 26 iunie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 2003/48/CE
din 3 iunie 2003
privind impozitarea veniturilor din economii sub
forma plăților de dobânzi

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 94,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European3,

întrucât:

(1) Art. 56 - 60 din Tratat garantează libera circulație a capitalurilor.

(2) Veniturile din economii sub formă de plăți de dobânzi la creanțe reprezintă venituri impozabile pentru rezidenții tuturor statelor membre.

(3) În temeiul art. 58 alin. (1) din Tratat, statele membre au dreptul să aplice dispozițiile pertinente din legislația lor fiscală care fac distincția între contribuabilii care nu se află în aceeași situație în ceea ce privește rezidența lor sau locul în care le sunt investite capitalurile, precum și să adopte toate măsurile indispensabile pentru prevenirea încălcării dispozițiilor legale și de reglementare, în special în domeniul fiscal.

(4) Dispozițiile din legislația fiscală a statelor membre care au rolul de a combate abuzurile sau a fraudele nu ar trebui să reprezinte, conform art. 58 alin. (3) din Tratat, un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricționare deghizată a liberei circulații a capitalurilor și a plăților în sensul în art. 56 din Tratat.

(5) În absența coordonării regimurilor naționale privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plății unor dobânzi, în special în ceea ce privește tratamentul dobânzilor percepute de nerezidenți, rezidenții statelor membre au de multe ori posibilitatea, în momentul de față, să evite orice formă de impozitare a dobânzilor percepute în alt stat membru decât cel în care își au domiciliul.

(6) Această situație are ca rezultat, în circulația capitalurilor dintre statele membre, denaturări incompatibile cu piața internă.

(7) Prezenta directivă se bazează pe consensul obținut la Consiliul European de la Santa Maria da Feira din 19 și 20 iunie 2000 și la sesiunile ulterioare ale Consiliului ECOFIN din 26 și 27 noiembrie 2000, 13 decembrie 2001 și 21 ianuarie 2003.

(8) Obiectivul final al prezentei directive este să permită ca veniturile din economii, sub forma plății unor dobânzi efectuată într-un stat membru în favoarea unor beneficiari efectivi, care sunt persoane fizice cu domiciliul în alt stat membru, să fie într-adevăr impozitate conform dispozițiilor legale ale celui de-al doilea stat membru.

(9) Obiectivul final al prezentei directive poate fi atins cu mai multă ușurință dacă se dirijează plățile dobânzilor efectuate de agenți economici sau atribuite agenților economici stabiliți în statele membre către beneficiari reali sau în contul unor beneficiari reali, care sunt persoane fizice rezidente într-un alt stat membru.

(10) Având în vedere că obiectivul prezentei directive nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre în absența unei coordonări a regimurilor naționale de impozitare a economiilor și că, prin urmare, el poate fi mai bine atins la nivel comunitar conform principiului subsidiarității enunțat în art. 5 din Tratat, Comunitatea are dreptul să adopte măsuri. Conform principiului proporționalității enunțat în articolul la care s-a făcut referire, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestor obiective.

(11) Agentul plătitor este agentul economic care plătește dobânzi beneficiarului efectiv sau atribuie plata dobânzilor în folosul imediat al acestuia din urmă.

(12) Definițiile noțiunii de plată a dobânzilor și a regimului agentului plătitor trebuie să conțină, dacă este cazul, o trimitere la Directiva Consiliului 85/611/CEE din 20 decembrie 1985 de coordonarea a dispozițiilor legale, de reglementare și administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)4.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...