Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 25/2003 privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003L0025

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 17 mai 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2003/25/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 14 aprilie 2003
privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri
ro-ro (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

___________

1 JO C 20 E, 28.1.2003, p. 21.

2 Aviz emis la 11 decembrie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 Avizul Parlamentului European din 7 noiembrie 2002 (nepublicat încă in Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 martie 2003.

întrucât:

(1) În cadrul politicii comune a transporturilor ar trebui luate măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți siguranța transportului maritim de pasageri.

(2) Comunitatea dorește să evite prin toate mijloacele adecvate accidentele navale care implică nave de pasageri ro-ro soldate cu pierderi de vieți omenești.

(3) Capacitatea de supraviețuire a navelor de pasageri ro-ro în urma avariilor provocate de o coliziune, stabilită prin standardele de stabilitate după avariere, este un factor esențial pentru siguranța pasagerilor și a echipajului și este relevantă în special pentru operațiunile de căutare și salvare; cel mai periculos aspect privind stabilitatea unei nave de pasageri tip ro-ro cu punte ro-ro închisă este cel reprezentat de acumularea unei cantități însemnate de apă pe punte în urma unei coliziuni.

(4) Persoanele care utilizează navele de pasageri ro-ro și echipajul angajat la bordul acestor nave din întreaga Comunitate ar trebui să aibă dreptul de a cere ca nivelul de siguranță să fie la fel de ridicat, indiferent de zona în care sunt exploatate aceste nave.

(5) Ținând seama de importanța transportului maritim de pasageri pentru piața internă, cel mai eficient mod de stabilire a unui nivel minim comun de siguranță a navelor în întreaga Comunitate îl reprezintă acțiunea la nivel comunitar.

(6) Acțiunea la nivel comunitar este cel mai bun mod de a asigura aplicarea armonizată a principiilor convenite cu Organizația Maritimă Internaționale (OMI), evitându-se astfel denaturarea concurenței între operatorii de nave de pasageri ro-ro din cadrul Comunității.

(7) Cerințele de stabilitate generale pentru navele de pasageri ro-ro avariate au fost stabilite la nivel internațional în cadrul Conferinței privind siguranța vieții pe mare din 1990 (SOLAS 90) și au fost incluse în regula II-1/B/8 din Convenția SOLAS (standardul SOLAS 90). Aceste cerințe sunt aplicabile în întreaga Comunitate datorită aplicabilității directe a Convenției SOLAS curselor internaționale și a aplicabilității Directivei 98/18/CE a Consiliului din 17 martie 1998 privind regulile și standardele de siguranță pentru navele de pasageri1 curselor interne.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...