Consiliul Uniunii Europene

Poziția comună 2003/468/PESC privind controlul brokerajului cu armament
Număr celex: 32003E0468

Modificări (...)

În vigoare de la 25 iunie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

POZIȚIA COMUNĂ 2003/468/PESC A CONSILIULUI
din 23 iunie 2003
privind controlul brokerajului cu armament

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1) Statele membre, punând în aplicare Codul de Conduită al Uniunii Europene privind exporturile de armament, au decis să caute soluții la problema controlului brokerajului cu armament.

(2) Statele membre și-au continuat și și-au aprofundat dezbaterile privind traficul cu arme și activitățile de brokeraj cu armament și au ajuns la un acord cu privire la o serie de dispoziții pentru controlul acestor activități prin legislația națională, astfel cum se menționează în continuare.

(3) Majoritatea statelor membre dispun deja de o legislație în domeniu sau sunt pe cale de a adopta una.

(4) În al patrulea raport anual întocmit în aplicarea punctului 8 din partea dispozitivă a Codului de Conduită al Uniunii Europene privind exporturile de armament, statele membre au convenit să continue lucrările în domeniul brokerajului cu armament pe baza liniilor directoare deja aprobate, în vederea adoptării unei poziții comune cu privire la acest subiect.

(5) Statele părți la Acordul de la Wassenaar au încheiat un memorandum de înțelegere în care se are în vedere adoptarea unor măsuri naționale în vederea reglementării activităților de brokeraj cu armament.

(6) Programul de acțiune al Organizației Națiunilor Unite referitor la armele ușoare și de calibru mic angajează statele să pună la punct o legislație națională sau proceduri administrative corespunzătoare pentru a reglementa activitățile de brokeraj cu armament de acest tip și pentru a lua alte măsuri în scopul intensificării cooperării internaționale instituite pentru prevenirea, combaterea și eliminarea brokerajului ilicit cu arme ușoare și de calibru mic.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...