Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 822/2003 privind aderarea Comunității Europene la Comisia Codex Alimentarius
Număr celex: 32003D0822

Modificări (...)

În vigoare de la 26 noiembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 17 noiembrie 2003
privind aderarea Comunității Europene la Comisia Codex Alimentarius
(2003/822/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 37, 95, 133 și articolul 152 alineatul (4) coroborate cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Obiectivul Comisiei Codex Alimentarius este, inter alia, de a elabora și armoniza standardele de la nivel mondial în domeniul sănătății și de a emite linii directoare și recomandări privind produsele agricole și pescărești, produsele alimentare, aditivii și contaminanții alimentari, furajele, medicamentele de uz veterinar, pesticidele, inclusiv privind etichetarea, metodele de analiză și prelevare de probe, codurile etice și bunele practici în agricultură, precum și linii directoare în domeniul igienei, în vederea protejării sănătății consumatorilor și a asigurării unor practici corecte în comerțul internațional. Aceste obiective sunt în conformitate cu obiectivele Comunității Europene în ceea ce privește măsurile adoptate pentru a proteja viața și sănătatea umană, a animalelor și a plantelor, precum și mediul, și în ceea ce privește măsurile conexe de comerț internațional și armonizarea legislațiilor naționale, în special în ceea ce privește produsele alimentare, aditivii și contaminanții alimentari, inclusiv etichetarea și metodele de analiză și prelevare de probe, în vederea asigurării liberei circulații pe piața internă și a importurilor din țări terțe.

(2) Începând din 1994, o dată cu intrarea în vigoare a Acordurilor OMC, în special a Acordului privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare (Acordul SPS) și a Acordului privind barierele tehnice în calea comerțului (Acordul TBT), standardele, liniile directoare și recomandările prevăzute de Codex Alimentarius au dobândit o relevanță juridică mai mare ca urmare a trimiterilor la Codex Alimentarius cuprinse în Acordurile OMC și ca urmare a prezumției de conformitate conferită măsurilor relevante la nivel național în cazul în care se bazează pe astfel de standarde, linii directoare sau recomandări adoptate de Comisia Codex Alimentarius.

(3) Comunitatea Europeană trebuie să își poată exercita competențele și să își joace rolul în timpul pregătirii, negocierii și adoptării standardelor, liniilor directoare și recomandărilor de către Comisia Codex Alimentarius și organele subsidiare ale acesteia. Aderarea Comunității Europene ca membru cu drepturi depline la Codex Alimentarius, alături de statele sale membre, este esențială pentru a garanta faptul că interesele primordiale în domeniul sănătății și de altă natură ale Comunității Europene și ale statelor membre sunt luate în considerare la pregătirea, negocierea și adoptarea acestor standarde, linii directoare sau recomandări sau a altor dispoziții de către Comisia Codex Alimentarius.

(4) Aderarea Comunității Europene ca membru cu drepturi depline la Codex Alimentarius trebuie să contribuie la consolidarea coerenței dintre standardele, liniile directoare sau recomandările și celelalte dispoziții adoptate de Comisia Codex Alimentarius și alte obligații internaționale relevante ale Comunității Europene.

(5) La 26 noiembrie 1991, Comunitatea Europeană a devenit membru al Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO), alături de statele membre.

(6) Articolul 2 din Statutul Comisiei Codex Alimentarius stabilește dreptul Comunității Europene, în calitate de membru al FAO, de a deveni membru cu drepturi depline al Comisiei Codex Alimentarius.

(7) Prin Decizia din 21 decembrie 1993, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze condițiile și modalitățile de aderare a Comunității Europene la Comisia Codex Alimentarius, ca membru cu drepturi depline, pe baza competenței Comunității Europene, a statutului acesteia în cadrul FAO și având în vedere obiectivul și caracteristicile specifice ale Comisiei Codex Alimentarius.

(8) Drepturile și obligațiile organizațiilor membre ale FAO se pot aplica, mutatis mutandis, în cazul aderării Comunității Europene la Comisia Codex Alimentarius, iar deciziile corespunzătoare privind adaptările care se impun în ceea ce privește dispozițiile relevante din regulamentul de procedură al Comisiei Codex Alimentarius și al organelor subsidiare ale acesteia au fost deja luate.

(9) Se consideră că rezultatul negocierilor desfășurate de Comisia Europeană este satisfăcător având în vedere interesele Comunității Europene și ale statelor membre, precum și caracteristicile specifice ale Comisiei Codex Alimentarius.

(10) Este necesar să se prevadă modalitățile concrete de participare a Comunității Europene și a statelor membre la activitatea Comisiei Codex Alimentarius și a organelor subsidiare ale acesteia, astfel încât să se asigure cele mai mari beneficii posibile pentru Comunitatea Europeană și statele membre ca urmare a aderării Comunității la Codex Alimentarius.

(11) Având în vedere cele menționate anterior, Comunitatea Europeană poate deveni membră a Comisiei Codex Alimentarius în mod corespunzător.

(12) Directorii generali ai FAO, respectiv ai OMS au aprobat modificările regulamentului de procedură adoptate în cea de-a douăzeci și șasea sesiune a Comisiei Codex Alimentarius din 30 iunie 2003, permițând organizațiilor de integrare economică regională să devină membre ale Codex Alimentarius,

DECIDE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...