Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 803/2003 de stabilire a pașaportului tip pentru circulația intracomunitară a câinilor, pisicilor și a dihorilor domestici (notificată cu numărul C(2003) 4359) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003D0803

Modificări (...)

În vigoare de la 27 noiembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 26 noiembrie 2003
de stabilire a pașaportului tip pentru circulația intracomunitară
a câinilor, pisicilor și a dihorilor domestici
(notificată cu numărul C(2003) 4359)
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2003/803/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind condițiile de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și de modificare a Directivei 92/65/CEE1 a Consiliului, în special articolul 17 al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 prevede ca pisicile, câinii și dihorii domestici să fie însoțiți de un pașaport atunci când sunt transportați între statele membre. Acest regulament prevede, de asemenea, că trebuie să se stabilească pașapoarte tip pentru circulația acestor animale. Regulamentul (CE) nr. 998/2003 se aplică de la data de 3 iulie 2004. Directiva 92/65/CEE a fost modificată în vederea punerii în aplicare a acelorași norme pentru circulația animalelor respective atunci când sunt destinate comercializării.

(2) Prin urmare, este necesar să se stabilească un pașaport tip care poate fi folosit pentru toate tipurile de circulație a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici între statele membre. Pașaportul tip trebuie să includă detalii privind cerințele de certificare referitoare la vaccinurile antirabice, precum și alte cerințe din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 privind starea de sănătate a acestor animale. De asemenea, acesta trebuie să aibă un format care să fie ușor de verificat de către autoritatea competentă.

(3) De asemenea, pașaportul tip trebuie să prezinte certificări și pentru alte vaccinuri, care nu sunt prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 998/2003 privind circulația câinilor, pisicilor și dihorilor domestici între statele membre, și care să se includă astfel încât pașaportul să prezinte toate informațiile necesare privind starea de sănătate a animalului respectiv.

(4) De asemenea, pașaportul tip trebuie să includă o secțiune privind examinarea clinică și legalizarea, pentru ca pașapoartele să poată fi folosite pentru circulația acestor animale și în afara Comunității.

(5) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...