Comisia Administrativă a Comunităților Europene pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranți

Decizia nr. 752/2003 privind caracteristicile tehnice ale cardului european de asigurare de sănătate (Text cu relevanță pentru SEE și pentru acordul UE/Elveția)
Număr celex: 32003D0752

Modificări (...)

În vigoare de la 27 octombrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA nr. 190
din 18 iunie 2003
privind caracteristicile tehnice ale cardului european de asigurare
de sănătate (Text cu relevanță pentru SEE și pentru acordul
UE/Elveția) (2003/752/CE)

COMISIA ADMINISTRATIVĂ,

având în vedere Decizia nr. 189 a Comisiei administrative din 18 iunie 2003 privind înlocuirea prin cardul european de asigurare de sănătate a formularelor necesare aplicării Regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 în ceea ce privește accesul la asistență medicală pe perioada unei șederi temporare într-un alt stat membru decât statul competent sau de rezidență,

întrucât:

(1) Eliberarea unei cărți europene de asigurare de sănătate este asigurată de instituția din statul competent sau de rezidență. Cu scopul de a facilita preluarea și rambursarea cheltuielilor de asistență medicală acordată pe baza cărții europene, este necesar ca cei trei actori principali implicați, și anume asigurații, furnizorii de asistență medicală și instituțiile, să recunoască ușor și să accepte cardul european datorită unui model unic și unor specificații uniforme.

(2) Datele care trebuie să figureze vizibil pe cardul european sunt definite în art. 6 din Decizia Comisiei administrative nr. 189. Introducerea cardului european cu date vizibile este o primă etapă a unui proces care va duce în cele din urmă la eliminarea actualelor formulare pe suport de hârtie și la utilizarea unui suport electronic pentru a avea acces la asistență medicală în timpul unei șederi temporare într-un alt stat membru decât statul competent sau de rezidență. Prin urmare, instituțiile competente din statele membre care doresc acest lucru vor putea, în afară de aceasta, să incorporeze pe un suport electronic, cum ar fi un cip sau o bandă magnetică, încă din prima etapă, datele menționate în această expunere de motive.

(3) Atunci când circumstanțe excepționale împiedică persoana în cauză să prezinte cardul european, acesteia îi este eliberat un certificat provizoriu de înlocuire în conformitate cu un model uniform,

DECIDE:

Articolul 1

Modelul și specificațiile cardului european de asigurare de sănătate sunt stabilite în conformitate cu modalităților definite în anexa 1 la prezenta decizie.

Articolul 2

Modelul certificatului provizoriu de înlocuire se stabilește în conformitate cu modalitățile definite în anexa 2 la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică din prima zi a lunii următoare intrării sale în vigoare.

Președintele Comisiei administrative,
Theodora TSOTSOROU

ANEXA 1

DISPOZIȚII TEHNICE PRIVIND MODELUL DE CARD EUROPEAN DE
ASIGURARE DE SĂNĂTATE

1. Introducere

În conformitate cu deciziile corespunzătoare ale Comisiei administrative pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți, cardul european de asigurare de sănătate furnizează un minim de date "vizibile" utilizabile într-un alt stat membru decât statul de asigurare sau rezidență pentru:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...