Comisia Administrativă a Comunităților Europene pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranți

Decizia nr. 751/2003 privind înlocuirea prin cardul european de asigurare de sănătate a formularelor necesare aplicării Regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 în ceea ce privește accesul la asistență medicală pe perioada unei șederi temporare într-un alt stat membru decât statul competent sau de rezidență (Text cu relevanță pentru SEE și pentru acordul UE/Elveția)
Număr celex: 32003D0751

Modificări (...)

În vigoare de la 27 octombrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

COMISIA ADMINISTRATIVĂ A COMUNITĂȚILOR EUROPENE PENTRU
SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANȚI
DECIZIA NR. 189
din 18 iunie 2003
privind înlocuirea prin cardul european de asigurare de sănătate a
formularelor necesare aplicării Regulamentelor Consiliului (CEE) nr.
1408/71 și (CEE) nr. 574/72 în ceea ce privește accesul la asistență
medicală pe perioada unei șederi temporare într-un alt stat membru
decât statul competent sau de rezidență (Text cu relevanță pentru
SEE și pentru acordul UE/Elveția) (2003/751/CE)

COMISIA ADMINISTRATIVĂ,

având în vedere art. 81 lit. (a) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1408/71 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială salariaților și familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității1, în conformitate cu care Comisia administrativă pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți este împuternicită să se ocupe de orice problemă administrativă care decurge din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și din regulamentele ulterioare,

având în vedere art. 2 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 574/72 din 21 martie 1972 de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială salariaților și familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității2, în conformitate cu care Comisia administrativă stabilește modelele certificatelor, atestărilor, declarațiilor, cererilor și ale altor documente necesare pentru aplicarea regulamentelor,

având în vedere art. 117 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 în conformitate cu care Comisia administrativă adaptează la noile tehnici de prelucrare a informației modelele certificatelor, atestărilor, declarațiilor, cererilor și ale altor documente, precum și căile și procedurile de transmitere a datelor prevăzute pentru aplicarea regulamentelor,

întrucât:

(1) În cadrul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71, formularele actuale permit persoanelor la care se referă regulamentul de a avea dreptul la preluarea cheltuielilor de asistență medicală în cazul șederii temporare într-un alt stat membru decât statul competent sau, în ceea ce-i privește pe titularii unei pensii sau rente și pe membrii de familie care nu locuiesc în același stat membru cu lucrătorul, într-un alt stat membru decât statul de rezidență.

(2) Consiliul European de la Barcelona, care a avut loc în zilele de 15 și 16 martie 2002, a hotărât "că un card european de asigurare de sănătate va înlocui formularele necesare în prezent pentru a beneficia de asistență medicală într-un alt stat membru. Comisia va prezenta o propunere în acest sens înaintea Consiliului European din primăvara anului 2003. Acest card va simplifica procedurile, dar nu va schimba drepturile și obligațiile existente" (pct. 34).

(3) Având în vedere diversitatea situațiilor naționale în ceea ce privește utilizarea cardurilor de sănătate sau de asigurare de sănătate, cardul european de asigurare de sănătate (denumit în continuare "card european") ar trebui introdus, într-o primă fază, într-un format care să permită o lectură cu ochiul liber a datelor necesare pentru acordarea și rambursarea cheltuielilor de asistență medicală. În plus, aceste informații pot fi incorporate pe un suport electronic al cardului. Folosirea unui suport electronic va fi de altfel generalizată într-o fază ulterioară introducerii cardului european.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...