Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 728/2003 privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește structurile metalice prefabricate, structurile din beton prefabricate, unitățile de construcție prefabricate, camerele frigorifice prefabricate și structurile de protecție împotriva căderii pietrelor [notificată cu numărul C(2003) 3452] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003D0728

Modificări (...)

În vigoare de la 14 octombrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 3 octombrie 2003
privind procedura de atestare a conformității produselor pentru
construcții în temeiul art. 20 alin. (2) din Directiva 89/106/CEE a
Consiliului în ceea ce privește structurile metalice prefabricate,
structurile din beton prefabricate, unitățile de construcție
prefabricate, camerele frigorifice prefabricate și structurile de
protecție împotriva căderii pietrelor [notificată cu numărul
C(2003) 3452] (Text cu relevanță pentru SEE) (2003/728/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1998 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la produsele pentru construcții1, modificată de Directiva 93/68/CEE2, în special art. 13 alin. (4),

întrucât:

(1) Comisia trebuie să aleagă dintre cele două proceduri prevăzute la art. 13 alin (3) din Directiva 89/106/CEE, pentru atestarea conformității unui produs, procedura cea mai puțin oneroasă cu putință compatibilă cu siguranța. Prin urmare, este necesar să se decidă dacă, pentru un produs sau pentru o familie de produse dată, existența unui sistem de control al producției în fabrică plasat sub responsabilitatea producătorului reprezintă o condiție necesară și suficientă pentru atestarea conformității sau dacă, din motive legate de respectarea criteriilor menționate la art. 13 alin. (4), este necesară intervenția unui organism de certificare desemnat.

(2) Art. 13 alin. (4) prevede ca procedura astfel determinată să fie indicată în mandatele și în specificații tehnice. Prin urmare, este necesar să se definească conceptul de produse sau familie de produse prevăzute în mandate și în specificațiile tehnice.

(3) Cele două proceduri prevăzute la art. 13 alin. (3) sunt descrise în detaliu în anexa III la Directiva 89/106/CEE. Prin urmare, este necesar să se precizeze clar, pentru fiecare produs sau familie de produse, metodele de aplicare a celor două proceduri, cu trimitere la anexa III menționată anterior, în măsura în care în anexa respectivă se acordă preferință anumitor sisteme.

(4) Procedura menționată la art. 13 alin. (3) lit. (a) corespunde sistemelor stabilite pentru prima posibilitate, fără supraveghere continuă, și pentru cea de-a doua și a treia posibilitate, care sunt definite în anexa III partea 2 pct. (ii). Procedura menționată la art. 13 alin. (3) lit. (b) corespunde sistemelor definite în anexa III partea 2 pct. (i), precum și primei posibilități, cu supraveghere continuă, definită în anexa III partea 2 pct. (ii).

(5) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...