Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 654/2003 de stabilire a codului și a regulilor tip privind transcrierea într-o formă de citire automată a datelor privind anchetele statistice intermediare referitoare la suprafețele viticole [notificată cu numărul C(2003) 3191] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003D0654

Modificări (...)

În vigoare de la 16 septembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA 2003/654/CE A COMISIEI
din 8 septembrie 2003
de stabilire a codului și a regulilor tip privind transcrierea
într-o formă de citire automată a datelor privind anchetele
statistice intermediare referitoare la suprafețele viticole
[notificată cu numărul C(2003) 3191] (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 357/79 al Consiliului din 5 februarie 1979 privind anchetele statistice intermediare referitoare la suprafețele viticole1, astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2329/982, în special articolul 5 alineatul (6) și articolul 6 alineatul (7),

întrucât:

(1) Decizia 80/765/CEE a Comisiei din 8 iulie 1980 de stabilire a codului și a regulilor tip privind transcrierea într-o formă de citire automată a datelor referitoare la anchetele statistice intermediare referitoare la suprafețele viticole3 a fost modificată de mai multe ori în mod substanțial4. Din motive de claritate și raționalitate, trebuie să se procedeze la codificarea deciziei respective.

(2) Regulamentul (CEE) nr. 357/79 prevede ca statele membre să comunice Comisiei informațiile colectate în cadrul anchetelor intermediare referitoare la suprafețele viticole în conformitate cu un program de tabele defalcate pe unități geografice și ca acestea să fie stabilite conform procedurii prevăzute în articolul 8 din regulamentul respectiv, și anume printr-o decizie a Comisiei adoptată după avizul Comitetului permanent pentru statistică agricolă.

(3) Statele membre care procesează rezultatele anchetelor referitoare la suprafețele viticole prin mijloace informatice, trebuie să comunice aceste rezultate Comisiei într-o formă de citire automată. Codificarea pentru transmiterea rezultatelor anchetelor se stabilește, de asemenea, în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 8 din Regulamentul (CEE) nr. 357/79.

(4) Din motive practice, statele membre trebuie să transmită datele menționate la articolul 6 din Regulamentul (CEE) nr. 357/79 tot într-o formă de citire automată.

(5) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru statistică agricolă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 54, 5.3.1979, p. 124.

2 JO L 291, 30.10.1998, p. 2.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...