Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 623/2003 privind dezvoltarea unui sistem informatic veterinar integrat numit TRACES [notificată cu numărul C(2003) 2983]
Număr celex: 32003D0623

Modificări (...)

În vigoare de la 28 august 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 19 august 2003
privind dezvoltarea unui sistem informatic veterinar integrat
numit TRACES [notificată cu numărul C(2003) 2983]
(2003/623/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în comerțul intracomunitar cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului2, în special articolul 20 alineatul (3),

având în vedere Decizia 92/438/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 privind informatizarea procedurilor veterinare de import (proiect Shift), de modificare a Directivelor 90/675/CEE, 91/496/CEE și 91/628/CEE și a Deciziei 90/424/CEE și de abrogare a Deciziei 88/192/CEE3, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/20034, în special articolul 12,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind cheltuielile în domeniul veterinar5, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003, în special articolul 37 alineatul (2) și articolul 37a alineatul (2),

întrucât:

(1) Decizia 91/398/CEE a Comisiei din 19 iulie 1991 privind rețeaua informatizată de legătură între autoritățile veterinare (ANIMO)6 definește principiile rețelei de comunicații între unitățile veterinare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...