Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 641/2003 privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustrații ca avertismente referitoare la sănătate pe pachetele de țigări [notificată cu numărul C(2003) 3184] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003D0641

Modificări (...)

În vigoare de la 10 septembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 5 septembrie 2003
privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustrații ca
avertismente referitoare la sănătate pe pachetele de țigări
[notificată cu numărul C(2003) 3184] (Text cu relevanță pentru SEE)
(2003/641/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare și vânzare a produselor din tutun1, în special articolul 5 alineatul (3),

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 2001/37/CE, fiecare pachet unitar de produse din tutun, cu excepția tutunului pentru uz oral și a altor produse din tutun care nu se aprind, și orice ambalaj exterior, cu excepția ambalajului transparent suplimentar, trebuie să poarte un avertisment general și un avertisment suplimentar preluat din lista prevăzută de anexa I la directiva menționată anterior.

(2) Statele membre pot decide dacă avertismentele referitoare la sănătate sub formă de fotografii color sau alte ilustrații sunt necesare pe anumite pachete sau pe toate pachetele de produse din tutun, cu excepția tutunului pentru uz oral și a altor produse din tutun care nu se aprind.

(3) În cazul în care statele membre solicită avertismente suplimentare sub formă de fotografii color sau alte ilustrații, acestea trebuie să fie în conformitate cu normele care urmează să fie adoptate de Comisie.

(4) Directiva 2001/37/CE a introdus dispoziții noi privind etichetarea, care modifică în mod semnificativ aspectul pachetelor de produse din tutun, în special în ceea ce privește dimensiunea textului avertismentelor și prezentarea grafică a acestora. Pentru a exploata la maxim avantajele conferite de impactul vizual creat de noua prezentare, este preferabil ca aceasta să nu fie modificată pentru o perioadă, înainte de introducerea unor fotografii color sau a altor ilustrații.

(5) Studiile realizate și experiența altor țări care au adoptat avertismente referitoare la sănătate însoțite de fotografii color au arătat că avertismentele care conțin fotografii color sau alte ilustrații pot fi un mijloc eficient de descurajare a fumatului și de informare a cetățenilor cu privire la riscurile pentru sănătate legate de fumat. Utilizarea fotografiilor pe pachetele de produse din tutun reprezintă în consecință un element-cheie al politicii globale integrate de combatere a tabagismului.

(6) Având în vedere diversitatea culturală din cadrul Uniunii Europene, trebuie puse la dispoziție mai multe fotografii color sau ilustrații pentru fiecare dintre avertismentele suplimentare care sunt prevăzute în lista din anexa I la Directiva 2001/37/CE.

(7) În cazul în care statele membre impun utilizarea de avertismente referitoare la sănătate sub formă de fotografii color sau de alte ilustrații, trebuie garantat că aceste elemente vizuale nu sunt nici mascate, nici alterate în vreun alt mod.

(8) În cazul în care statele membre impun utilizarea de avertismente referitoare la sănătate sub formă de fotografii color sau de alte ilustrații, este necesar să se prevadă perioade tranzitorii cu scopul de a permite să se aducă modificările necesare producției și procesului de ambalare a produselor din tutun și să se lichideze stocurile. Ar trebui să fie autorizată utilizarea etichetelor nedetașabile pentru alte produse din tutun decât țigările.

(9) Introducerea avertismentelor sub formă de imagini trebuie să facă obiectul unei monitorizări, iar eficiența lor trebuie evaluată periodic.

(10) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 10 din Directiva 2001/37/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...