Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 398/2003 privind principiile, prioritățile, obiectivele intermediare și condițiile Parteneriatului pentru aderarea Republicii Turcia
Număr celex: 32003D0398

Modificări (...)

În vigoare de la 12 iunie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 19 mai 2003
privind principiile, prioritățile, obiectivele intermediare și
condițiile Parteneriatului pentru aderarea Republicii Turcia
(2003/398/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 390/2001 al Consiliului din 26 februarie 2001 privind asistența pentru Turcia în cadrul strategiei de preaderare, în special instituirea unui parteneriat pentru aderare1, în special articolul 2,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Consiliul European de la Copenhaga menționează decizia adoptată în 1999 la Helsinki, în conformitate cu care Turcia este un stat candidat care este destinat să adere la Uniune pe baza acelorași criterii ce se aplică celorlalte state candidate. Acesta întâmpină favorabil măsurile importante luate de către Turcia pentru îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, în special prin intermediul recentelor pachete de măsuri legislative și al măsurilor ulterioare de punere în aplicare care reglementează un mare număr de priorități cheie definite în parteneriatul pentru aderare.

(2) Consiliul de la Copenhaga a decis că, în scopul sprijinirii Turciei în vederea aderării la Uniunea Europeană, strategia de aderare prevăzută pentru această țară ar trebui să fie consolidată. Comisia a fost invitată să prezinte o propunere privind un parteneriat pentru aderare revizuit.

(3) Regulamentul (CE) nr. 390/2001 prevede că, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, Consiliul să adopte principiile, prioritățile, obiectivele intermediare și condițiile prevăzute de parteneriatul pentru aderare propus Turciei, precum și ajustările importante care se vor aduce ulterior acestuia.

(4) Asistența comunitară se subordonează unor elemente esențiale, în special progreselor realizate în vederea îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga. Atunci când lipsește un element esențial, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, poate să ia măsurile corespunzătoare în ceea ce privește orice ajutor de preaderare.

(5) Consiliul de Asociere CE-Turcia a decis că punerea în aplicare a Parteneriatului pentru aderarea Turciei este examinată, după caz, de către organismele competente ale acordului de asociere.

(6) În raportul periodic din 2002, Comisia a prezentat o analiză obiectivă a pregătirilor Turciei în vederea aderării și a identificat un anumit număr de domenii de acțiuni prioritare.

(7) În cadrul pregătirii pentru aderare, Turcia trebuie să elaboreze un program național de adoptare a acquis-ului care ar trebui să cuprindă un calendar pentru realizarea priorităților și obiectivelor intermediare din Parteneriatul pentru aderare,

DECIDE:

___________

1 JO L 58, 28.2.2001, p. 1.

Articolul 1

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 390/2001, principiile, prioritățile, obiectivele intermediare și condițiile din Parteneriatul pentru aderarea Turciei sunt prevăzute la anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...