Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 231/2003 privind aderarea Comunității Europene la Protocolul de modificare a Convenției internaționale pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale (Convenția de la Kyoto)
Număr celex: 32003D0231

Modificări (...)

În vigoare de la 03 aprilie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 17 martie 2003
privind aderarea Comunității Europene la Protocolul de modificare a
Convenției internaționale pentru simplificarea și armonizarea
regimurilor vamale (Convenția de la Kyoto) (2003/231/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Comunitatea este parte contractantă la Convenția internațională pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, denumită în continuare "convenția", din 1974.

(2) La sesiunea din 26 iunie 1999, Consiliul de Cooperare Vamală a adoptat protocolul de modificare a convenției. Apendicele I la protocolul de modificare cuprinde preambulul revizuit și dispozitivul revizuit al convenției, apendicele II cuprinde anexa generală revizuită iar apendicele III, anexele specifice revizuite. Termenii "Convenția de la Kyoto revizuită" desemnează preambulul revizuit și dispozitivul revizuit al convenției, precum și anexa generală revizuită și anexele specifice revizuite.

(3) Punerea în aplicare a principiilor cuprinse în Convenția de la Kyoto revizuită va permite realizarea de progrese considerabile și cuantificabile datorită ameliorării eficacității și randamentului administrațiilor vamale și, prin urmare, a competitivității economice a țărilor. Pe de altă parte, dispozițiile sale vor încuraja investițiile și dezvoltarea industrială și vor putea spori participarea întreprinderilor mici și mijlocii la comerțul internațional.

(4) Convenția de la Kyoto revizuită joacă un rol fundamental în facilitarea comerțului și, în acest fel, are un efect stimulator important asupra creșterii economice a părților contractante care aderă la ea.

(5) Părțile contractante la Convenția de la Kyoto revizuită se angajează să aplice regimuri vamale clare, transparente și adaptate, care vor permite accelerarea vămuirii mărfurilor datorită unei noi utilizări a tehnologiilor informației și unor noi tehnici de control vamal, cum sunt evaluarea riscurilor și auditul.

(6) Protocolul de modificare, inclusiv apendicele I și II, intră in vigoare la trei luni de la acceptarea lor de către patruzeci de părți contractante la convenție.

(7) Într-o primă fază, Comunitatea Europeană aderă la protocolul de modificare, inclusiv apendicele I și II. Decizia privind aderarea la anexele specifice revizuite, cuprinse în apendicele III la protocolul de modificare, va interveni ulterior.

DECIDE:

Articolul 1

1. Aderarea Comunității Europene la Protocolul de modificare a Convenției internaționale pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, cu excepția apendicelui III, se aprobă în numele Comunității Europene.

2. Textul protocolului de modificare, inclusiv apendicele I și II, este inclus în anexa I la prezenta decizie.

3. Informația cerută în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) litera (a) și notificarea cerută în conformitate cu articolul 11 al Convenției de la Kyoto revizuite sunt precizate în anexele II și respectiv III la prezenta decizie.

Articolul 2

1. Comunitatea este reprezentată în cadrul Comitetului de gestionare prevăzut la articolul 6 din apendicele I la protocolul de modificare a convenției de către Comisie, sprijinită de reprezentanții statelor membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...