Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 121/2003 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare aspiratoarelor [notificată cu numărul C(2003) 114] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003D0121

Modificări (...)

În vigoare de la 21 februarie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 11 februarie 2003
de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei
ecologice comunitare aspiratoarelor [notificată cu numărul
C(2003) 114] (Text cu relevanță pentru SEE) (2003/121/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) În sensul Regulamentului (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară se poate atribui unui produs prezentând caracteristici care îi permit să contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte esențiale ale mediului.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că criteriile specifice de acordare a etichetei ecologice trebuie stabilite în funcție de grupurile de produse.

(3) Măsurile prevăzute de prezenta decizie se bazează pe proiectele criteriilor stabilite de Comitetul de etichetare ecologică al Uniunii Europene, constituit în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

Articolul 1

Pentru a obține eticheta ecologică comunitară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, un aspirator trebuie să facă parte din grupul de produse prevăzut la articolul 2 din prezenta decizie și să corespundă criteriilor menționate de anexă.

Articolul 2

Grupul de produse "aspiratoare" cuprinde toate aspiratoarele autonome, precum aspiratoarele cilindrice și aspiratoarele verticale, care sunt capabile să aspire praful de pe suprafețe de cel puțin 10 m2 la o utilizare.

Grupul de produse nu cuprinde aspiratoarele fără fir sau cu baterii, nici aspiratoarele cu unitate centrală.

Articolul 3

Numărul de cod atribuit în scopuri administrative categoriei de produse "aspiratoare" este "23".

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...