Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 17/2002 privind echivalența inspecțiilor în câmp la culturile producătoare de semințe, efectuate în țări terțe și echivalența semințelor produse în țări terțe (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003D0017

Modificări (...)

În vigoare de la 14 ianuarie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 16 decembrie 2002
privind echivalența inspecțiilor în câmp la culturile producătoare
de semințe, efectuate în țări terțe și echivalența
semințelor produse în țări terțe
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2003/17/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva Consiliului 66/401/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere1, în special articolul 16 alineatul (1),

având în vedere Directiva Consiliului 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale2, în special articolul 16 alineatul (1),

având în vedere Directiva Consiliului 2002/54/CE din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de sfeclă3, în special articolul 23 alineatul (1),

având în vedere Directiva Consiliului 2002/57/CE din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră4, în special articolul 20 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Normele privind controlul oficial al semințelor, aplicabile în Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Chile, Republica Cehă, Estonia, Croația, Ungaria, Israel, Letonia, Maroc, Noua-Zeelandă, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Turcia, Statele Unite ale Americii, Uruguay, Iugoslavia și Africa de Sud, prevăd efectuarea unei inspecții oficiale în câmp în cursul perioadei de producere a semințelor.

(2) Normele menționate anterior prevăd, în principiu, că semințele pot fi certificate oficial și ambalajele acestora pot fi închise oficial în conformitate cu sistemele OCDE pentru certificarea soiurilor de semințe destinate comerțului internațional. Aceste norme prevăd, de asemenea, că eșantionarea și testele trebuie efectuate în conformitate cu metodele Asociației internaționale pentru testarea semințelor (ISTA) sau, după caz, cu normele Association of Official Seed Analysts (AOSA).

(3) O examinare a acestor norme și a aplicării lor în țările terțe menționate anterior a permis să se constate că inspecțiile în câmp la culturile producătoare de semințe îndeplinesc condițiile prevăzute de Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE și 2002/57/CE. Dispozițiile naționale privind semințele recoltate și controlate în aceste țări oferă aceleași garanții ca și dispozițiile aplicabile semințelor recoltate și controlate în Comunitate, în ceea ce privește caracteristicile, examinarea, identitatea, marcajul și controlul semințelor, cu condiția să fie îndeplinite celelalte condiții referitoare la culturile producătoare de semințe și la semințele obținute, în special în privința marcării ambalajelor.

(4) Decizia Consiliului 95/514/CE din 29 noiembrie 1995 privind echivalența inspecțiilor în câmp la culturile producătoare de semințe efectuate în țări terțe și echivalența semințelor produse în țări terțe5 prevede că, pentru o perioadă de timp limitată, inspecțiile în câmp la culturile producătoare de semințe din anumite specii efectuate în țări terțe sunt considerate echivalente cu inspecțiile în câmp efectuate în conformitate cu legislația comunitară și că semințele din anumite specii produse în țări terțe sunt considerate echivalente cu semințele produse conform legislației comunitare.

(5) Decizia 95/514/CE va expira la 31 decembrie 2002 și, prin urmare, este necesară o nouă decizie. Această nouă decizie ar trebui să aibă o sferă de aplicare mai largă, în special prin includerea Estoniei, Letoniei și Iugoslaviei.

(6) Perioada în care echivalența este recunoscută prin prezenta decizie ar trebui limitată la cinci ani.

(7) Prezenta decizie ar trebui să includă norme specifice privind schimbarea etichetei și a sistemului de închidere efectuat în Comunitate, care să cuprindă norme similare celor prevăzute de Decizia 86/110/CEE6, care nu mai este aplicabilă.

(8) Legislația existentă prevede deja obligația de a indica dacă semințele comercializate în Comunitate, inclusiv semințele care nu sunt certificate definitiv, au fost tratate chimic sau dacă soiul a fost modificat genetic. Se impune adoptarea unor norme detaliate privind indicațiile exacte care trebuie menționate pe eticheta semințelor certificate importate în temeiul prezentei decizii. Aceste norme ar trebui să le reflecte pe cele prevăzute de Decizia 95/514/CE. În viitor, anexele la prezenta decizie vor trebui actualizate pentru a garanta că semințele importate sunt supuse unor cerințe echivalente cu orice norme noi adoptate, în special în ceea ce privește semințele care nu sunt certificate definitiv.

(9) Se impune adoptarea unor modificări ale anexelor la prezenta decizie în conformitate cu Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei7,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...