Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1786/2003 privind organizarea comună a pieței furajelor uscate
Număr celex: 32003R1786

În vigoare de la 21 octombrie 2003 până la 31 martie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1786/2003
din 29 septembrie 2003
privind organizarea comună a pieței furajelor uscate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 36 și art. 37 alin. (2) al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

întrucât:

(1) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 603/95 din 21 februarie 1995 privind organizarea pieței comune de furaje uscate4 a stabilit o organizare comună a acestei piețe, care prevede acordarea a două ajutoare forfetare, unul pentru furaje deshidratate și altul pentru furaje uscate natural prin expunere la soare.

(2) Regulamentul (CE)nr. 603/95 a fost modificat în mod substanțial de mai multe ori. Ca o consecință a modificărilor ulterioare, din motive de claritate, acesta trebuie abrogat și înlocuit.

(3) Cea mai mare parte a producției de furaje din cadrul regimului stabilit în Regulamentul (CE) nr. 603/95 are la bază în principal utilizarea combustibilului fosil pentru deshidratare și, în anumite state membre, utilizarea irigațiilor. Datorită preocupărilor față de efectele asupra mediului, acest regim ar trebui modificat.

(4) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1782/2003 din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru regimurile de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a regimurilor de sprijin pentru agricultori5.

(5) Pe baza acestor elemente, cele două rate ale ajutorului, stabilite prin Regulamentul (CE) 603/95 ar trebui reduse la o rată unică, aplicabilă atât pentru furajele deshidratate cât și pentru cele uscate artificial.

(6) Dat fiind că, în statele din sud, producția a început în luna aprilie, anul de comercializare pentru furajele uscate pentru care se acordă sprijin, ar trebui sa înceapă la 1 aprilie și să se încheie la 31 martie.

(7) Pentru a garanta neutralitatea bugetară față de furajele uscate, ar trebui să existe un plafon al producției comunitare. În acest scop, ar trebui să se stabilească o cantitate maximă garantată care sa cuprindă atât furajele deshidratate cât și pe cele uscate natural prin expunere la soare.

(8) Această cantitate ar trebui să fie împărțită între statele membre pe baza cantităților din trecut și recunoscute în sensul Regulamentului 603/95.

(9) Pentru a garanta respectarea cantității maxime garantate și pentru a descuraja o producție excedentară în cadrul comunității, sprijinul trebuie redus, în cazul în care se depășește această cantitate. Această reducere trebuie să se aplice în fiecare stat membru care a depășit cantitatea maximă națională garantată, proporțional cu excedentul înregistrat.

(10) Suma ajutorului final nu poate fi plătită înainte de a se stabili dacă s-a depășit cantitatea maximă garantată. Un avans pentru sprijin ar trebuie sa fie, astfel, plătit odată ce furajul uscat a părăsit întreprinderea de prelucrare.

(11) Pentru a putea beneficia de ajutor, ar trebui stabilite cerințe minime de calitate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...