Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1785/2003 privind organizarea comună a pieței orezului
Număr celex: 32003R1785

În vigoare de la 21 octombrie 2003 până la 31 august 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1785/2003 AL CONSILIULUI
din 29 septembrie 2003
privind organizarea comună a pieței orezului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 36 și 37 alineatul (2) paragraful al treilea,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3

întrucât:

(1) Funcționarea și dezvoltarea pieței comune a produselor agricole trebuie să fie însoțite de stabilirea unei politici agricole comune care trebuie să includă, în special, o organizare comună a piețelor agricole care poate lua diferite forme în funcție de produse.

(2) Regulamentul (CE) nr. 3072/95 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind organizarea comună a piețelor în sectorul orezului4 a făcut obiectul mai multor modificări substanțiale. Deoarece sunt preconizate și alte modificări, este necesar, pentru mai multă claritate, ca acesta să fie înlocuit. Regulamentul (CE) nr. 3072/95 trebuie, prin urmare, abrogat.

(3) Piața europeană a orezului este grav dezechilibrată. Cantitatea de orez depozitată în cadrul regimului intervenției publice este foarte mare, aceasta este aproximativ egală cu un sfert din producția comunitară și ar trebui să crească pe termen lung. Dezechilibrul a fost cauzat de efectul combinat al unei creșteri a producției interne, care s-a stabilizat în cursul ultimilor ani de comercializare, al unei creșteri constante a importurilor și restricțiilor al căror obiect sunt exporturile cu restituiri, în conformitate cu acordul privind agricultura. Dezechilibrul actual s-ar putea agrava și va atinge probabil un nivel greu de susținut în cursul anilor următori ca urmare a creșterii importurilor provenind din țările terțe după punerea în aplicare a Acordului "Totul, cu excepția armelor".

(4) Problema trebuie rezolvată printr-o revizuire a organizării comune a pieței orezului care să permită controlul asupra producției, îmbunătățirea echilibrului și a fluidității piețelor și consolidarea competitivității agriculturii comunitare, urmărindu-se totodată celelalte obiective prevăzute de articolul 33 din tratat, inclusiv menținerea unui ajutor adecvat la venit pentru producători.

(5) Cea mai bună soluție constă în reducerea puternică a prețului de intervenție și în crearea, cu titlu de compensație, a unui ajutor la venit pentru fiecare exploatație, precum și a unui ajutor specific care să reflecte rolul cultivării orezului în zonele de producție tradiționale. Aceste ultime două instrumente țin de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori5.

(6) Pentru ca regimul de intervenție să nu devină un debușeu în sine, este necesară limitarea cantităților cumpărate de către organismele de intervenție la 75 000 de tone pe an și a perioadei de intervenție la patru luni.

(7) Realizarea unei piețe unice pentru Comunitate în sectorul orezului implică stabilirea unui regim comercial unic la frontierele externe ale acesteia. În principiu, un regim comercial care completează regimul de intervenție și prevede un regim de drepturi de import care include ratele Tarifului Vamal Comun și de restituiri la export trebuie să stabilizeze piața comunitară. Regimul comercial trebuie să se bazeze pe angajamentele luate în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay.

(8) Pentru a putea controla volumul comerțului cu orez cu țările terțe, este necesar să se introducă un regim de certificate de import și de export; acestea trebuie să includă constituirea unei garanții care să asigure realizarea operațiunilor în vederea cărora au fost solicitate aceste certificate.

(9) Majoritatea taxelor vamale care se aplică produselor agricole în conformitate cu acordurile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) sunt prevăzute de Tariful Vamal Comun. Cu toate acestea, pentru anumite produse din orez, introducerea unor mecanisme suplimentare implică adoptarea de derogări.

(10) Pentru a preveni efectele negative pe care le-ar putea produce importul anumitor produse agricole pe piața comunitară sau pentru a le contracara, importul unuia sau mai multora din aceste produse trebuie să fie condiționat de plata unui drept suplimentar de import, în măsura în care sunt îndeplinite anumite condiții.

(11) În anumite condiții, este necesar să i se atribuie Comisiei competența de a deschide și a administra contingente tarifare care rezultă din acorduri internaționale încheiate în conformitate cu tratatul sau cu alte acte ale Consiliului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...